pixel

Пожароустойчиви преградни стени от Siniat с голяма височина

Siniat

Компанията Siniat е повече от 10 години на българския пазар. Нейните плоскостите от гипсокартон Nida се превърнаха в синоним на високо качество и надеждност. Към момента Siniat е един от най-големите световни производители и доставчици на системи и решения за сухо строителство.

През 2015 г. Siniat откри един от най-модерните си заводи в Европа, Турчени (Румъния) за плоскости от гипсокартон. С инвестиция от 50 мил. евро и капацитет от 30 мил. м²/година ние значително увеличихме нашите възможности за бързи доставки на решения и системи до всяка точка на България и региона. Siniat непрекъснато развива и разширява екипа си в България с цел да осигури компетентна техническа експертиза на своите клиенти.

Всичко това ни превръща в желан и надежден партньор за архитекти, проектанти, строители и предприемачи.

В Авиньон, Франция Siniat разполага с технологичен и развоен център, в който работят над 140 инженери и специалисти, които тестват нашите 4000 системи за преградни стени, предстенни обшивки и окачени тавани. Там се извършват тестове свързани с акустиката, пожароустойчивостта, термоизолацията и др. Siniat разполага и със стенд за сеизмично изпитване на системите до 8 степен по Рихтер.

В настоящия материал бихме искали да фокусираме вашето внимание на пожароустойчивите прегради стени с голяма височина. Siniat разполага към момента с технически одобрения за над 60 вида пожароустойчиви стени от EI 30 до EI 180 мин. и максимална височина до 14.00 м. Всички изпитвания са правени в лаборатория ITB, Полша, която е единствена лаборатория в Източна Европа с пещ с височина от 7 м.

Тук можете да видите как се провежда тест на системите Siniat за пожароустойчивост:

Предвид честата употреба на високи пожароустойчиви преградни стени в индустриални сгради ще разгледаме преградна стена с пожароустойчивост от EI 120 min. и височина до 8,60 м. повече известна като брандмауерна стена. Целта на тази стена е да предпази хората и имуществото за 120 мин от разпространение на пожар, като за това време преградната стена не трябва да допуска преминаване на огън и дим, и да запази своята конструктивна цялост.

Siniat

Технически характеристики

Неносеща преградна стена тип Брандмауер, NIDA System D-XXI D150

Пожароустойчивост: EI 120 min.
Вид и бр. плоскости: 2+2 гипсокартона NIDA Flam 12,5 mm.
Носещ профил: CW 100, 0.6 mm.
Максимална височина: до 8,60 mm.
Документация: Становище за допустимост №1983 сд 95/07.09.2017 г. изд. от ГД “ПБЗН“ към МВР.

Отстояние и брой на профилите:

Siniat

Детайл за закрепване на горна част на преградната стена:
Siniat

Фиксиране на горната част на преградна стена Siniat

Избор на горен UW профил

Височина на преградната стена
(м)
Профил и дължина на фланша
(мм)
Дебелина на UWпрофила CW-UW припокриване
„d“ (мм)
Стойност на максимална деформация
„c“ (мм)
≤4,0
>4,0≤5,0
>5,0≤6,0
>6,0≤7,0
>7,0≤9,5
>9,5≤10,7
≥40
≥60
≥100
≥120
≥150
≥175
≥0,6
≥0,8
≥1,0
≥1,0
2,0
2,0
≥30
≥40
≥60
≥80
≥90
≥100
10
20
40
40
60
75

Siniat

Siniat

За повече информация ни посетете на www.siniat.bg.

Синиат

Siniat е водещ производител на интериорни и екстериорни решения за сухо строителство. Продуктите и системите са използвани в сгради из цяла Европа. Siniat произвежда гипсокартонени продукти и системи за преградни стени, тавани и предстенни обшивки. Ние предлагаме нашите технически познания на специалисти, архитекти, малки и големи строителни компании в цяла Европа.

Прочетете също: