pixel

Полистиренов гранулат Термофлекс® EPS-GR

 полистиролов гранулат

Термофлекс® EPS-GR е експандиран полистиролов гранулат, с високи топлоизолационни качества и ниска насипна плътност. Този продукт е предназначен за запълване на всяко свободно пространство и може да се напасва самостоятелно към всяка произволна форма. Тези негови характеристики го правят идеален като насипен материал за едновременното топлоизолиране и запълване на кухини, строителни фуги и отвори.

Термофлекс® EPS-GR намира своето приложение и като добавка, която подобрява топлоизолационните качества и олекотява голямо разнообразие от строителни смеси и разтвори (олекотени пено- и EPS-бетони, топлоизолационни мазилки и др.). Използва се и при порозирането на тухли.

Съдържа само 0,5% изкуствен материал и 99,5% въздух, което определя приложението му в мебелната индустрия, като материал за пълнеж (на фотьойли, канапета, играчки и др.). Така, с помощта на максимално количество въздух и минимално количество материал, Термофлекс® EPS-GR бързо и икономично може да участва при конструирането на меки мебели във всякаква форма, без това да влияе на теглото им.

Продуктът се използва и в селското стопанство като растителен субстрат и подобрител на почвата. Той спомага за нейната аерация (гранулат с размери 4-8 мм). Чрез него може да се подпомагне мелиорацията на сбити и твърди обработваеми (градински, селскостопански и др.) почви.  Термофлекс® EPS-GR служи за филтриращ материал и подобрява почвената водопропускливост и проветряемост (аерация). Използва се и за дренажни цели за отводняването на наводнени почви (гранулат с размери 8-25 мм). Термофлекс® EPS-GR  е лишен от мирис. Този продукт се характеризира и с химическа неутралност и поносимост от растенията. Подпомага компостирането на отпадъците в сметищата (гранулат с размери 6-12 мм).

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: