pixel

По-трайно строителство с естествен камък

Richard Watzke

В строителната индустрия отговорното използване на ограничените ресурси става все по-важно. Адаптирането на сградите към нови приложения, вместо събарянето и изграждането им наново, спестява ценни ресурси. Ако се използва естествен камък, комбинацията от стара субстанция и нова употреба е особено благоприятна за климата.

Обновяване вместо изхвърляне

Ако в хода на експлоатацията се налагат ремонти, допълнения или преустройства, строителните конструкции от естествен камък се оказват особено изгодни. Въпреки че композитните материали позволяват бърз напредък в строителството, изградените от тях конструкции съдържат проблемни от екологична гледна точка комбинации от материали, които в края на експлоатационния си период трябва да бъдат отделени с цената на големи разходи. Естественият камък е различен: повредена фасада или под от естествен камък не се изхвърля като опасен отпадък, а се реновира с помощта на оригиналния материал.

Ако разглеждаме строителния материал естествен камък като част от рамката на баланса „строителство“ в съответствие с DIN EN 15978, която е посветена на оценката на екологичното качество на сградите, той изиграва своите карти особено добре във фазата на строителство на сградата и в края на нейния живот.

Камъкът, особено ако се добива и обработва регионално, произвежда значително по-малко CO2 от керамиката например. Естественият камък е безпроблемен и при демонтаж на сграда, тъй като не съдържа химически добавки и в идеалния случай може да се използва повторно или да се преработи допълнително. При строителство в съществуващи структури естественият камък се възползва от своята дълготрайност, естествен външен вид и – пряко свързано с това – висока оценка.

Richard Watzke

Австрийската федерална служба за паметниците на културата обяснява значението на естествения камък в своите стандарти за опазване на архитектурни паметници, публикувани през 2015 г.: „В традицията на романтичната епоха камъкът като материал се радва на специално обществено внимание, като видимата материалност се свързва със специални очаквания за автентичност, истинност и оригиналност.“ Естественият камък е популярен строителен материал дори без позоваване на споменатата традиция. Истинският камък е символ на автентичност, дълготрайност и естественост. Освен тези основни ценности, естественият камък е и индивидуален и естетически строителен материал.

Естественият камък е индивидуален

Съществуват много начини за устойчиво и престижно подобряване на съществуващите строителни конструкции с помощта на естествен камък. Благодарение на цифровите техники за измерване естествените размери се записват точно и се вземат предвид при рязането на камъка. Благодарение на персонализираното производство на детайлите, един умивалник може да бъде изработен по мярка за всяка ниша, независимо колко е малка е тя и под какъв ъгъл се намира.

Неотдавна Сузане Вартцек, председател на Асоциацията на германските архитекти (BDA), обясни, че професията се намира в повратна точка, като тъй като фокусът върху строителството в и със съществуващи сгради ще промени сферите на работа. Архитектите вече разполагат с универсален и надежден партньор за тази промяна в лицето на естествения камък. Възможностите му в строителството на бъдещето далеч не са изчерпани, а точно обратното.

Снимки: Richard Watzke

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: