По-добри условия на финансиране от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“

energiina efectivnost

Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ вече предлага нови по-изгодни условия за кредитиране на проекти. Срокът за погасяване на кредитите е до 7 години, лихвеният диапазон е променен в посока поевтиняване на кредитите:

4,5 – 8% за общини и 5 – 9% за корпоративни клиенти и физически лица. Фондът вече 9 години успешно изпълнява функциите на финансираща институция за предоставяне на кредити и гаранции по кредити, както и на център за консултации.

ФЕЕВИ предлага мостово финансиране по оперативни програми и съфинансиране за осигуряване на собствено участие при проекти от други национални фондове.

Типовете мерки, които Фондът финансира включват: топлоизолация на сгради, подмяна на дограма, подмяна абонатни станции, реконструкция на топлоизточника и топлопреносната мрежа, реконструкция на системите за отопление, вентилация, климатизация, осветление; модернизация на системи за улично осветление; малки системи за комбинирано производство на топлинна и електроенергия (ко-генерации); проекти с възобновяеми енергийни източници, когато енергията се ползва за собствени нужди.

Източник: 24chasa.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: