pixel

Петрургия ЕООД получи 35-годишна концесия за находище „Върбовка“

базалти

Източник: vestnikstroitel.bg

Петрургия ЕООД получи правото да добива на концесия индустриални минерали – базалти, от находище „Върбовка” в община Павликени. Концесията е за 35 години. За този срок дружеството планира инвестиции за над 2,8 млн. лв. Очакваните концесионни плащания ще надхвърлят 4,3 млн. лв. без ДДС, като 50 на сто от тях ще постъпват по бюджета на общината.

Правителството предостави на „Еко концесия” ООД разрешение за проучване на индустриални минерали в площта „Дребошака” (0,454 кв. км). Теренът е разположен на територията на община Чирпан. Срокът на разрешението е две години, като за този период дружеството ще инвестира минимум 45 хил. лв. в проучвателни дейности и още 4500 лв. в мероприятия по опазване на околната среда.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: