pixel

ОП „Околна среда“ финасира изграждането на пречиствателна станция в Септември

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013

Изтоточник: vestnikstroitel.bg

Министър Нона Караджова и кметът на Община Септември Петър Бошев подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на град Септември. Проектът на стойност 9 млн. лв. се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Община Септември няма изградена пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/. След изпълнението на проекта 10 300 жители ще бъдат свързани към пречиствателна станция. Освен екологичните ползи за града, реализацията му ще донесе и много социални и икономически ползи за региона. С рехабилитацията на ВиК мрежата ще се повиши ефективността на водоснабдителната и канализационната мрежа, ще се подобри качеството на питейната вода, ще се спестят водни ресурси, ще бъдат осигурени нови работни места.

Общо по приоритетна ос 1 на оперативната програма – „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места”, са договорени близо 3,524 млрд. лв. (140,31 % от средствата за сектора). От тях са изплатени над 423 млн. лв. В изпълнение са 126 проекта на стойност 3,364 млрд. лв.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: