pixel

Павлова презентира перспективите за следващия програмен период в Прага

лиляна павлова

Източник: vestnikstroitel.bg

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова направи презентация в Прага за научените уроци от първия програмен период на България при работата със средства от Европейския съюз и перспективите за следващия. Тя изнесе лекция на тема „Публичната дипломация и европейските фондове – първият програмен период на България: научени уроци и перспективи” пред Дипломатическия корпус и представители на Министерството на външните работи на Чешката република.

Министър Павлова запозна присъстващите с областите, които получават финансиране у нас на обща стойност 8 млрд. евро от фондовете на ЕС. Тя обърна внимание на приоритетите, финансирани от петте оси на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. на стойност 3.1 млрд. лв. Успешно завършени със средства от нея са вече 226 проекта, което я прави една от най-резултатните в страната, подчерта тя.

Най-важното за нас е въздействието на средствата от фондовете на ЕС да бъде видимо и с конкретни резултати за българските граждани, а реализацията на проектите да доведе до дългосрочни социални и икономически резултати за обществото, каза министър Павлова.

Като основен проблем в изпълнението на ОПРР тя посочи състезателната процедура при кандидатстването по проекти. За пример даде тези, които се отнасят до общинска инфраструктура, където нуждите са големи, и изискваните за изготвянето им значителни ресурси води до тяхното разпиляване. Състезателната процедура показа, че общините имат затруднения да идентифицират най-спешните си нужди, да приоритизират проектите, да планират подготовката им и да ги изпълняват едновременно, допълни регионалният министър.

Липсата на ясно определени национални политики в сферите на интервенция на ОПРР е решаващо за ефективното планиране и изпълнение на грантовите схеми, каза още министър Павлова.

Друг проблем според нея е несинхронизираното изпълнение на операции и схеми от отделните оперативни програми, което води до слаба координация и интеграция на изпълнението им на териториално ниво.

Започнахме избор на проектни предложения, като оказваме техническа помощ на общините в процеса на подготовката, идентифицирането и приоритизирането им на базата на реални нужди, каза министър Павлова.

Възнамеряваме да променим процедурите за избор на проекти през следващия програмен период, каза още тя. Ще представим система за предварителен избор на тези, които са приоритетни, включени са в интегрираните планове за градско възстановяване и развитие или попадат в секторна стратегия. Така ще се подобри ефектът от изпълнението на оперативната програма.

Главен приоритет през периода 2014-202 г. ще бъде енергийната ефективност в жилищни и обществени сгради. Мерките в тази област ще бъдат комбинирани с реновиране и подобряване на заобикалящата градска среда. Ще се засили използването на инструментите за финансов инженеринг.

От 1 до 28 октомври в Прага се провежда Шестия фестивал „Архитектурна седмица”. България участва със свой щанд в рамките на изложението, което тази година е с основна тема Вишеградската четворка.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: