pixel

Отводняване на дълбоки изкопи

TsurumiКолкото по-дълбок е изкопът, толкова по-трудно е отводняването – когато нормалното изпомпване достигне своя лимит започва внедряването на многостъпкови решения. Решаващи са по-специално вертикалните маршрути за свързване. Повечето помпи са в обхват на мощност само от 10 до 40 m дълбочина. Но дори и тези стойности са относителни: на практика те достигат само малка част от посочения максимален дебит на тази височина, защото височината и количеството изпомпана вода взаимодействат помежду си и колкото по-високо е качена помпата, толкова по-малко вода преминава през нея.

TsurumiЕдно решение на проблема е серийното свързване. Две помпи работят в една и съща област последователно. Това приблизително удвоява постижимото представяне в дълбочина, но въпреки това, дебитът остава същият. Тази концепция води до основния риск за всички сложни системи: включени са твърде много компоненти, които трудно могат да се позиционират и съвместят в работата си оптимално.

TsurumiТака японската компания Tsurumi идва на помощ с продуктовата си гама помпи, която предлага коефициент на усилване, който позволява директно свързване на две еднакви помпи. Това създава един вид суперпомпа, която ефективно може да бъде използвана в проектите с дълбоки изкопи, които представляват предизвикателство пред подобните конвенционални съоръжения. Отличен избор за отводняване на сложни терени са помпите с високо налягане от серията LH на Tsurumi, като техният обхват достига от 42 до над 100 m.

TsurumiTsurumi от Япония е единственият доставчик на такива помпи за отпадъчни води в света. В програмата за доставка те са обозначени с „W“ в обозначението на модела. LH4110W е най-добрият модел. Той е в състояние да изпомпва отпадъчни води от дълбочина 216 м вертикално нагоре. Устройството успява да се справи с дебит от 400 l/min. Многостепенните помпи за отпадни води не само са най-напреднали по отношение на технологиите, но се считат за възможно най-компактните и безопасни дренажни системи.

За повече информация: Tsurumi

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: