pixel

Отварят ценовите оферти за строител на габровския обходен път

търг

Източник: publics.bg

Днес ще бъдат отворени офертите на допуснатите участници в процедурата по определяне на изпълнител по рехабилитация и доизграждане на обходния път на Габрово, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Откритата процедура е за обществена поръчка за изпълнение на консултантски услуги по строителния надзор, комплексен доклад за съблюдаване на Закона за устройство на територията, координация на изискванията по време на строителния процес, както и други дейности до въвеждане на обекта в експлоатация.

Прогнозната стойност на 31-километровата отсечка е 2,74 млн. лв без ДДС по данни на Агенция по обществени поръчки (АОП). Основен критерий за избор е най-ниска цена.

Офертите ще бъдат отворени в присъствието на председателя на Управителния съвет на АПИ инж. Лазар Лазаров и Лазаринка Стоичкова, член на Управителния съвет.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: