pixel

Отчуждени са имоти за строителство на път

put

Правителството отчужди имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда, необходими за изграждането на пътя Пловдив-Асеновград-Смолян. Второкласният път е основна транспортна връзка на област Смолян с централна България и е част от Лот 15 на проекта „Транзитни пътища 5“, съобщи кабинета.

Имотите се намират в землищата на селата Крумово и Брестник, в община „Родопи“, гр. Куклен, и кварталите „Горни Воден“ и „Долни Воден“ в Асеновград.

Финансирането на процедурата по отчуждаване се осигурява от агенцията „Пътна инфраструктура“.

Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица.

Източник: dir.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: