pixel

Отчуждени са частни имоти за строителството на AM „Марица” и „Струма”

am maritza

Министерският съвет прие решения за отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за изграждането на пътни връзки при пресичането на автомагистрала „Струма” с пътя Петрич-Златарево и за строителството на участъка от автомагистрала „Марица” между Оризово и Харманли, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Имотите се намират в землищата на с. Марикостиново, община Петрич, на с. Ябълково, община Димитровград, на с. Поляново и гр. Харманли, община Харманли. Финансирането на процедурата по отчуждаване осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура”.

Решенията на Министерския съвет може да бъдат обжалвани по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването им на заинтересованите лица.

Кабинетът днес учреди ограничено вещно право – право на прокарване, в полза на община Нови пазар върху поземлени имоти – публична държавна собственост. Решението в свързано с изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и свързаната с нея техническа инфраструктура и реконструкция на канализационната и водопропроводната мрежа на Нови пазар.

Източник: 24chasa.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: