pixel

Огледало на индустрията: водещите теми на Light + Building 2024

 Light + Building

От 3 до 8 март 2024 г. изложението Light + Building във Франкфурт ще обхване всичко – от интелигентната осветителна техника до ориентираните към бъдещето технологии за домове и сгради. Три основни теми конкретизират това, което ще бъде от съществено значение за живота, работата и мобилността в бъдеще. Те са „Устойчивост“, „Свързаност“ и „Работа + живот“. По време на водещото световно търговско изложение те са общата нишка за лекциите, обиколките с екскурзовод и специалните шоута.

„Устойчивостта“ е свързана със системи и подходи, които допринасят за по-устойчива организация на строителния сектор. Това включва например интегрирането и съхранението на енергия, произведена от възобновяеми източници, и ефективното ѝ управление. Устойчивостта обаче играе важна роля и при използваните материали и производствените процеси.

Темата за „свързаността“ също допринася за ефективното използване на ресурсите. В интелигентния дом и интелигентната сграда електрификацията и цифровизацията са в основата на успешното свързване на професиите в мрежа. В жизнения цикъл на продукта на една сграда това започва още на етапа на планиране с помощта на информационното моделиране на сградата (BIM). Събирането и съхраняването на данни дава възможност за ефективен контрол и поддръжка на функциите в сградата по време на използването ѝ. Резултатът е по-голям комфорт и най-вече по-голяма безопасност.

 Light + Building

Основната тема „Работа + живот“ разглежда променящите се нужди от мобилност, жилищни и работни пространства, производствени и търговски площи, както и контекста на градското планиране. Независимо дали работите от разстояние от дома, в офиса или в индустриална сграда – интелигентният дом и интелигентната сграда на бъдещето са планирани по такъв начин, че да са възможни и двете. Особено внимание се отделя на темата за светлината и осветлението във всичките му форми. Тук за по-голямо удобство иновативните технологии се съчетават с новаторски дизайн. Тенденциите във всичките им форми играят важна роля. Те оказват влияние върху проектирането на осветителни тела и дизайнерски елементи в сградите.

Снимки: Light + Building

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: