pixel

Положителни показатели за икономиката през 2015

ръст в икономиката

Вече са налице положителните показатели за ръстът на икономиката през 2015 г. Безработицата ще слезе под 10% и ще се доближи до средните нива за ЕС. Това гласи доклада на „Икономически и финансов наблюдател“ на Българската банка за развитие за първото тримесечие на 2015 г.

Повишила се е средната работна заплата в страната в сравнение с 2014 г., което се дължи както на повишаването на минималната работна заплата и минималните осигурителни прагове, така и на положителното развитие на някои сектори, генериращи търсене на кадри с висока квалификация, посочват от ББР.

Растежът на българската икономика е с положителни показатели през първото тримесечие, като принос за това имат вътрешното търсене и износът, пише standartnews. Всички икономически сектори, с изключение на строителството, регистрират ръст на годишна база, а очакванията на бизнеса се подобряват.
Все още остовот ниски нивата на привлечени чужди инвестиции в България, като една от причините за това е все още несигурната бизнес среда. През първите три месеца на 2015 г. банките остават добре капитализирани и с висока ликвидност. Заемите са с ниски нива на търсене, но банките имат достатъчно ресурс да подкрепят евентуален ръст в търсенето на кредити като последствие от очаквания ръст на икономиката.
www.stroiteli.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: