pixel

Община Бургас обяви конкурс за строителство на пречиствателна станция

пречиствателна станция

Източник: publics.bg

Проектиране и изпълнение на строителните дейности по Интегриран проект за управление на питейни и отпадъчни води в квартал Горно Езерово е обществената поръчка, обявена от община Бургас в приложението към Официалния вестник на Европейския съюз.

Обектът на поръчката включва строителството на пречиствателна станция за отпадни води в квартала, доставка и монтаж на дизелов генератор с мощност 100 киловата, изграждане на площадкови кабелни мрежи и бетонов комплектен трафопост с външно електрическо захранване.

Прогнозната стойност на обекта е почти 3,1 млн. лв без ДДС. Изпълнителят трябва да завърши пречиствателната станция в срок от 14 месеца, считано от датата на възлагане на поръчката.

Срокът за подаване на заявления за участие е 17 декември 2012 година. Офертите ще бъдат отворени на следващия ден.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: