pixel

Нови интегрирани решения на Siemens в сградните инсталации

Siemens предлага решения за пълна интеграция между системите за сграден мениджмънт Desigo и пожароизвестителните системи от серията Cerberus PRO в сградни инсталации, което води до икономия на разходи и дава възможност за бързи реакции при кризисни ситуации. Предлаганата интеграция е резултат от нововъведената и в двете системи имплементация на стандарта за обмен на данни BACnet over IP. По този начин се предоставя уникалната възможност за обмен на данни между двете системи – за сграден мениджмънт и противопожарно известяване, без да е необходимо използването на допълнителни елементи, които биха оскъпили процеса.

Компанията развива цялостни решения за сграден мениджмънт, комфорт и безопасност в отговор на съвременните тенденции – а именно съвременните обществени сгради и комплекси като офиси, търговски центрове и др., да използват инсталираните в тях системи и съоръжения мултифункционално и в специален режим на управление и работа, така че да обслужват повече от една от системите за безопасност и сградна автоматизация.

Пример за подобно инкорпориране на отделни елементи при управлението на сградите са системите, които в основното си предназначение осигуряват приятен климат в сградата, а в случай на пожар могат да се използват за отвеждане на дима, за ограничаване разпространението на пожара и същевременно да доставят свеж въздух с цел безопасно евакуиране на хората от опасната зона. Друг пример е използването и управлението на асансьорните съоръжения, така че в случай на пожар те да бъдат позиционирани на безопасно, все още незасегнато от пожара ниво. В зависимост от обема и структурата на сградата, изпълнението на подобни сценарии е сложна задача, свързана с управлението и промяна режима на работа на множество изпълнителни механизми и съоръжения – противодимни клапи, защитни завеси, вентилационни и климатични камери и др.

Наблюдението, управлението и контрола на всички съоръжения в една сграда се осъществяват от системата за сграден мениджмънт. За да се използват ефективно ресурсите на инсталациите в сградата, е необходима именно пълна интеграция със системите за безопасност и в частност – системата за пожароизвестяване.

 

Топология на системата:

Чрез този тип на интеграция в Desigo се получава пълната информация за състоянието на всеки един елемент от пожароизвестителната инсталация, независимо дали се касае за сензор или изходно устройство. Програмните възможности на Desigo позволяват реализирането на сложни сценарии за управлeние при различни ситуации с цел оптимално използване на възможностите на всички инсталации, обхванати от BMS. В допълнение се предоставя възможност за графична визуализация на пожароизвестителната система за лесна локализация при възникване на алармено събитие.

Ползи за клиента/инвеститора от интеграцията на пожароизвестителната система към BMS в сграда:

Намаляване на разходите:

– Интеграция без допълнителни устройства;

– Използване на инсталациите за повече от едно предназначение;

– Контролиране и управляване на инсталациите само от една система – не са необходими допълнителни устройства (контролери, входно/изходни модули, допълнително окабеляване и т.н.);

– Без необходимост от допълнителен софтуер за графична визуализация (само на пожароизвестителната система).

Намаляване необходимостта от наблюдение – особено при големи сгради централизираното наблюдение премахва необходимостта от персонал, отговорен да наблюдава и реагира в случай на пожар.

Бърза реакция в случай на алармено събитие – възможността да се локализира своевременно и лесно мястото на събитието, е от първостепенно значение за адекватна реакция на персонала.

 

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: