pixel

Нов ред за оценяване на строителните продукти

строителство

От юли тази година в страната ни се прилага Регламент N305 на европейския парламент за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти.

Регламентът не е директива, която да изисква национално законодателство, а закон, който се прилага едно към едно като национален във всяка една от страните членки на европейския съюз. Това заяви проф. д-р инж. Румен Гуглев, управител на Научно изследователския строителен институт, който беше лектор по темата в ДНТ през изтеклата седмица. Мероприятието беше организирано от НТС по строителство. Пред представители на бранша той обясни, че регламентът до известна степен облекчава процедурите по отношение на изискванията към производителите, като им дава възможност да оценяват продуктите си в зависимост от степента на значимост по облекчени процедури.

В същото време се повишават изискванията към лицата, които извършват оценката на съответствието. Регламентът се отнася само за продуктите, които се оценяват по хармонизирани европейски технически спецификации – европейски стандарти и документации за оценка. За продуктите, които са по национални технически спецификации се запазва досегашния ред на Наредбата за съответствието на строителните продукти.

Източник: marica.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: