Могат ли глинени сгради на Марс да станат реалност?

Марс 2020

Учени от Берлинския технически университет изучават глинени минерали, открити на Червената планета.

На 18 февруари 2021 г. мисията „Марс 2020“ най-накрая кацна на Червената планета.

Марсоходът ще преследва редица научни цели, включително търсене на признаци на предишно обитаване. Въз основа на сателитни наблюдения на планетата, вече знаем, че кратерът Джезеро съдържа високи нива на глинести минерали, точно както на Земята. Такива глинени минерали са фокус на изследванията в продължение на много години в катедрата за модерни керамични материали на Берлински технически университет, водена от професор д-р Александър Гурло.

Строителни материали за потенциално разполагане на Марс.

В редица публикации изследователите предоставят доказателства, че тези минерали не само могат да служат за изработване на глинени съдове от изпечена керамика, но и на изграждането на цели сгради. „Поради отдалечеността си от Земята, изследването, стационирането или дори обитаването на Марс ще бъде възможно само чрез използване на местни ресурси – практика, наричана използване на ресурсите in situ“, обяснява Дейвид Карл, изследовател в екипа на д-р Гурло. В допълнение към енергията, водата, кислорода и храната, строителните материали са основна необходимост за потенциално пребиваване на Марс и са сред най-трудните за транспортиране материали до планетата.

„В сравнение със строителните материали, използвани през цялата история на човешката цивилизация на Земята, липсата на органични материали като растенията представлява значително предизвикателство. Единствените твърди строителни материали, които са на разположение за ранно използване на ресурсите in situ на Марс, са реголитът и скалите. В най-новите ни публикации успяхме да докажем, че минералите на Марс като фелсичната скала, могат да се трансформират във филосиликати (глинени минерали) в присъствието на вода “, продължава Карл.

Учените вярват, че тези глинени материали могат да се трансформират в зелени тела – мокри, неопалени керамични предмети – само чрез добавяне на вода. „След това тези зелени тела могат да се използват за създаване на стабилни предмети за ежедневна употреба, както и за глинени тухли. Сухата среда на Марс означава, че тези тухли са по-стабилни, отколкото биха били в противен случай. Неизпечени глинени тухли са използвани в строителството от векове в особено сухи райони на Земята, като например в Шибам, Йемен, където цял град е построен от непечена глина“, казва Карл.

Понастоящем изследователите работят за установяване на целия процес на 3D принтиране, с помощта на тези глинени минерали при симулирани марсиански условия. Първите измервания, направени от Perseverance Rover, биха могли да им помогнат да оптимизират допълнително глинения състав на своите материали. Крайната им цел е да подпомогнат научните изследвания за Марс, използвайки тази система на основата на глина.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: