pixel

Министерски съвет е продал държавни гори на „Южен поток“

uijen potok

Сделката за продажба на държавни гори на компанията „Южен поток България“ за нуждите на строителството на газопровода е сключена въз основа на решение на Министерския съвет от 2011 г., съобщи министърът на земеделието в оставка Димитър Греков пред БНР.

Греков заяви, че няма притеснения относно законността на продажбата на гора край Варна с цел да се строи там газопроводът „Южен поток”.

„Нямам, защото това е решение, взето много отдавна и са спазени всички законови изисквания и процедури. Взето е предвид решението на МС от 2011 г., с което газопроводът „Южен поток”, в отсечката, която ще се изгради на територията на България, е обявен за обект с национално значение и за национален обект, както и обстоятелството, че като такъв обект е изключен от наложения с решение на НС от 11 юли 2011 г., мораториум по отношение на имотите, попадащи в границите на устройствените зони А и Б, по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие“, каза Греков.

„Подробният устройствен план, парцеларен план на обекта „Преносен газопровод „Южен поток” на територията на Република България“ за имотите е одобрен със Заповед номер РД – 0332 / 24.03.2014 г. на Министъра на регионалното развитие, в следствие на което, за промяната, пазарната оценка на тези 17 имотd е изготвена от независим оценител, като са взети предвид реално обявените към момента цени на подобни и със сходни характеристики в района на град Варна“.

Министърът  уточни, че това са подготвителни процедури за строежа и вече са разплатени от инвеститора с над 20 000 000 лева.

„За действието на това решение, в крайна сметка, са необходими предварителни действия както за сервитута на съответните площи, така и за отчуждаването на местата, където са свързани с нагнетателните станции на газа. Ето защо, в следствие на това решение е постъпило заявление от „Южен поток” за извършване на такива действия.

Такива действия към Изпълнителната агенция по горите е постъпила при нас и Агенцията си е свършила своята работа. Решението за изключване на имотите от Държавния горски фонд е взето на основание на Закона за горите по заявление на „Южен поток” – България. За тези си действия „Южен поток” е платил над 20 милиона лева за горите.

В тези 20 милиона са включени и действия за възстановяването на онази част от гората, където е нарушена, тоест залесяване и поддържане. Това са процедури. В крайна сметка, ако има забрана за осъществяването на този газопровод, естествено няма да бъде построен.

Изтотчник: 24chasa.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: