pixel

Малките барбекюта – без разрешителни

lesetka

За изграждане на барбекюта и беседки, поставяне на големи сенници и монтиране на чешми вече няма да се иска строително разрешително. Условието е всички тези съоръжения да не са по-високи от 2,5 метра, предвиждат промени в Закона за устройство на територията, пуснати за обществено обсъждане. С проекта много строителни дейности ще бъдат облекчени откъм такси и разрешения, но за някои се въвеждат нови изисквания.

Всички съоръжения в увеселителни паркове например ще трябва задължително да се застраховат и се въвежда минимална сума за това.

Според промените правомощията на министъра на инвестиционното проектиране са увеличават значително. От него вече ще зависи редът за поставянето на преместваеми обекти като будки, зарядни колонки, спирки, пейки, чешми и кофи за боклук. Досега всичко това се регулираше от наредба на съответната община, но занапред ще има единна наредба на министъра на инвестиционното проектиране.

Същото министерство ще издаде и наредба за реда, по който се поставят рекламно-информационни съоръжения. Това също се регулираше досега с общински наредби.

Проектът предвижда с промени в други закони министърът на културата да направи публичен регистър на всички недвижими имоти културни ценности, на техните граници и охранителни зони. Мотивът е, че така инвеститорите ще се ориентират по-лесно какво могат да изграждат и преустройват в близост до културните паметници или в самите тях.

С мотив съкращаване на срокове и облекчаване на процедури се ограничава режимът, по който заинтересованите лица се уведомяват за промени в устройствени планове. Когато промяната засяга само един до три квартала, заинтересуваните лица се уведомяват със съобщения. Ако обаче адресите им са неизвестни или не са намерени на него, уведомяването става с обява в “Държавен вестник”. След това има 1 месец срок за възражения.

Такса за строежи пада 5 пъти

Таксата за презаверяване на разрешително за строеж да бъде намалена 5 пъти. Това предвиждат публикуваните за обществено обсъждане промени в Закона за устройство на територията. Сега тя е 50% от сумата, която се плаща при първоначалното издаване на документа. Предлага се процентът да е 10.

Аргументът е, че голяма част от възложителите не могат да завършат обектите си в срок. В същото време не могат да си позволят и да платят високите такси за подновяване на разрешителните за изграждане.

Източник: trud.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: