pixel

Европа ще похарчи 1,5 трлн. евро за инфраструктура до 2030 г.

TEN-T

Източник: vestnikstroitel.bg

За създаване на единна мултимодална мрежа на общността Европейският съюз ще инвестира 1,5 трлн. евро до 2030 г. Те ще са за развитие на трансевропейската транспортна мрежа (Trans European Transport – Network, или TEN-T).

Програмата включва стотици проекти с основна цел свързаност и оперативна съвместимост. Идеята за мрежата възниква в началото на 90-те години на XX в. с основна цел връзка на Западна с Централна и Източна Европа. За периода 2007 – 2013 г. в нея са предвидени над 8 млрд. евро, които да генерират 10 пъти по-голям обем от инвестиции.

Програмата TEN-T се превръща в мотор за активизиране на средствата в съответните държави, които да развият инфраструктурата им. Завършването й изисква около 550 млрд. евро до 2020 г., от които 215 млрд. евро са за премахване на основните тесни места.

Европейският съюз подкрепя всеобхватното развитие на връзките с редица финансови инструменти – програмата TEN-T, Кохезионния фонд, Европейския фонд за регионално развитие, заемите и гаранциите на ЕБВР. Грантовете играят важна роля за подготовката на проектите и реализацията им.

Те ще бъдат отпускани за идейни, технически и геоложки проучвания с цел превъзмогване на трудните ранни етапи на проектите и достигането им до работна фаза. Директната европейска подкрепа ще бъде използвана за проекти, за които няма достатъчно публично или частно финансиране и може да бъде 50% от стойността на един обект.

Транспортната мрежа в ЕС включва 5 млн. км асфалтирани пътища, от които 65,1 хил. км магистрали, 212,8 хил. км жп линии, от които половината са електрифицирани, и 42,709 хил. км плавателни вътрешни речни пътища.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: