pixel

СОС ще приема наредба за градската среда

naredba gradska sreda

СОС да приеме наредба за градската среда, която да определя правила за облика на сградите, архитектурните ансамбли, както и за определяне на местоположението им.
Това предвиждат промени в Закона за устройството и застрояването на Столичната община, гласувани на първо четене от парламента.

СОС ще може да определя и зони с максимално допустимо натоварване с преместваеми обекти и с рекламни елементи, както и да въвежда ограничения и забрани за поставянето им.

Предлага се също промяна на землищни граници между Столичната община и община Самоков, тъй като има противоречие със Закона за кадастъра и имотния регистър и Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Строители.бг

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: