pixel

КЗК даде ход на търсенето на фирма-строител на завод за отпадъци в Перник

търг

Източник: greentech.bg

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Перник за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране и строителство на завод за сепариране и компостиране”, съобщи КЗК.

„Проучването на антимонополния органи установи, че оценителната комисия е нарушила процедурата за разглеждане и проверка на документите в плик 1 от офертата на жалбоподателя „Консорциум Перник без отпадъци”, гласи анонсът на КЗК. По закон въпросният плик 1 съдържа документи за самата фирма. Това могат да бъдат например свидетелства за притежаване на дадени сертификати, за актуално състояние и др. За разлика от пликовете с техническите предложения на фирмите-кандидати, по отношение на законът позволява при липса на някои документи в плик 1 оценителната комисия да изиска от фирмата-кандидат да предостави липсващите документи. „Участникът не е бил уведомен за липсата на конкретно изброени документи и не му е дадена възможност да ги представи, както и да отстрани констатирано несъответствие съгласно изискванията на ЗОП“ – установили са от КЗК.

„След проверка съответствието на изискуемите документи в плик №1, при констатирана липса и/или несъответствие с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, комисията е длъжна да изпрати протокола до всички участници. Това дължимо действие на комисията не е извършено, за да продължи  законосъобразно работата й.“

На база на наученото за нарушенията Комисията за защита на конкуренцията връща процедурата на етапа на разглеждане на предложенията – преди изпращането на протокола. По правило в такива случаи процедурата се връща на последния законосъобразно проведен етап от тръжната процедура.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: