КСБ и БОРКОР: Продължаваме сътрудничеството си за ясни правила за бизнеса

sutrudnichestvo

„Избрах първата ми среща с браншова организация да е с Камарата на строителите в България. В Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) оценяваме високо сътрудничеството си с вас в търсенето на общи решения за осигуряване на ясни правила, прозрачност и конкурентност при провеждането на процедурите по обществени поръчки. Взаимодействието с КСБ ще продължи с редовен обмен на информация и участие в съвместни инициативи.“ Това заяви при срещата си с ръководството на КСБ новият директор на ЦППКОП Бойко Великов. На срещата присъстваха инж. Светослав Глосов, председател на УС на Камарата, инж. Иван Бойков, изп. директор, и Елеонора Николова, зам.-директор на ­БОРКОР. Основна цел на разговорите бе набелязването на пресечните точки за сътрудничество, както и на насоки за продължаване на взаимодействието в сферата на обществените поръчки.

„Когато започнахме работата по ЗОП, КСБ се яви нашият естествен партньор. В браншовата организация е съсредоточен огромен експертен потенциал. Нещо повече – в тежка икономическа ситуация Камарата е събрала много добри практики, най-вече немски. Вие сте пионери в една област, която ние подкрепяме, а именно създаването на професионален регистър, в който фактически може да се установи качеството на една фирма, пригодността й да участва в обществени поръчки. Това за нас беше изключително важно”, припомни Елеонора Николова, зам.-директор на центъра. Тя допълни и че при проверката на редица  обществени поръчки специалистите на центъра са се натъкнали на  странни дружества и консорциуми, като например при поръчка за ВиК се явяват фирми, които се занимават с внос и износ на употребявани автомобили. „Затова и опитът, който Камарата е събрала, ние го оценяваме изключително високо”, обобщи Николова.

Председателят на КСБ инж. Светослав Глосов очерта някои от приоритетите пред организацията. „Една от основните ни задачи е да осигурим по-широк достъп на средните и малките фирми до пазара на обществените поръчки. Разделянето на търговете на лотове ще отвори повече възможности за малките изпълнители.” Инж. Глосов допълни, че критерият „най-ниска цена“ не трябва да е определящ при избора. В новите правила за обществени поръчки на Европейския съюз, одобрени от ЕП тази седмица, се извежда на преден план критерият „икономически най-изгодна оферта“.

„Действително един от най-сериозните проблеми пред бранша са обществените поръчки. Последните години над 80% от строителната продукция идва чрез търговете. От тях 90% са по европейските фондове“, каза инж. Глосов. Той подчерта, че в близо 25% от проектите се налагат финансови корекции на общините, което засяга силно строителите. „Това не би трябвало да е така, защото санкциите са към възложителя, но в крайна сметка рефлектират и върху нас. На една община, като й вземеш 1 млн. лв., тя не може да се разплати с фирмите, а те, от друга страна, помежду си.” „Позицията на Камарата се чува и в ЕК,  вицепрезидентът на комисията Антонио Таяни посети България по наша покана, а  месец след това имахме среща и с директора на дирекцията за обществени поръчки“, добави инж. Глосов. Той подчерта, че Централният професионален регистър на строителя е уникален. „Можем да се гордеем, че от български фирми, които излизат на външния пазар, вече се изисква удостоверение за вписване в ЦПРС. За Арабския свят, Сърбия и Македония то е задължително“, допълни той. „Политиката, която водим през последните седем години, е правилна. Непрекъснато разработваме и подобряваме работата на регистъра, така че да може максимално да се получава информация за съответната фирма.

В момента се опитваме да решим на вътрешно ниво проблема с вписаните и невписаните компании, защото има случаи, в които една фирма, вписана в Регистъра, печели конкурс, но наема подизпълнител, който не е в ЦПРС. Имаме пълно разбирателство с министъра на инвестиционното проектиране арх. Иван Данов по този въпрос“, обясни инж. Глосов. „Заедно с министър Данов и другите браншови организации в сферата обединихме усилията си. В този момент ние работим по два закона – разделяне на Закона за устройство на територията и създаване на нов закон за строителството. Промените се налагат, защото когато дойде един инвеститор в България, той много трудно може да планира колко време ще му е необходимо, за да реализира проекта си, тъй като има много законови и административни пречки“, поясни председателят на Камарата.

Изпълнителният директор на КСБ инж. Иван Бойков запозна ръководството на ЦППКОП с мониторинга на обществените поръчки, който Камарата изготвя ежемесечно, а вестник „Строител“ публикува. „Засякохме как нерегистрирани фирми печелят обществени поръчки“, допълни той. Инж. Бойков даде пример с фирма, спечелила търг за строителство на голям спортен обект, която не е регистрирана в ЦПРС и предметът й на дейност е озеленяване. Инж. Бойков постави и въпроса, че въпреки че са разработени типовите договори, те все още не се въвеждат, както и за електронните досиета на обектите.

Във връзка с новата функция на БОРКОР да проверява предварително законопроекти за потенциални възможности за корупционни практики в текстовете от Камарата на строителите в България ще предоставят изготвените предложения за Закон за устройство на територията и закон за строителството. От браншовата организация ще дадат и доклада на ОП на КСБ – София, за административната тежест в сектора.

Инж. Светослав Глосов покани официално г-н Бойко Великов и ръководството на БОРКОР да участват в третата кръгла маса, инициирана от ОП – София, на тема модернизация на обществените поръчки. Тя ще бъде на 18 март т.г.

Източник: vestnikstroitel.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: