pixel

Комплексна система за структурно остъкляване

Koemmerling

Стъклените фасади, при които стъклата се залепват към метална конструкция, са приложени за първи път преди около 30 години в САЩ и са известни с термина Structural Glazing (структурно остъкляване).

Посредством залепването на стъклата към конструкцията, която принципно е от прахово боядисан или елоксиран алуминий или стомана, лепилото абсорбира статични и динамични натоварвания, като например собствено тегло, ветрово натоварване или температурни линейни разширения на различните материали и ги предава на носещата конструкция.

Тези изисквания могат да бъдат удовлетворени само посредством използването на специални силикони. Те притежават широк спектър на адхезия, екстремна УВ-устойчивост, термоустойчивост и са трайно еластични. Точно затова се използват навсякъде по Света и по-специално при силни климатични натоварвания.

С продуктите Ködiglaze S  и GD 920 Кьомерлинг предлага два висококачествени продукта за този сектор.

Koemmerling

Ködiglaze S представлява двукомпонентно силиконово лепило за лепена на стъклопакети към конструкцията с или без механично пренасяне на собственото тегло (ETAG 002 тип I до тип IV). При стъклопакети, чието собствено тегло не се поема  (носи) механично, Ködiglaze S се използва и за запечатване на стъклопакета по канта.

GD 920 представлява също двукомпонентен силикон и служи за запечатване на стъклопакети с механично поемане на теглото (ETAG 002 тип I и тип II).

Двата силикона изпълняват изискванията на EN 1279, включително и част 3 за газонапълнени пакети, както и изискванията на EN 15434, CEKAL и SNJF.

Koemmerling

Наред със силиконите за структурно остъкляване Кьомерлинг предлага най-новата генерация на термопластичен дистанционер – Ködispace 4SG.

Ködispace 4SG удовлетворява високите изисквания на сектора Структурно остъкляване по отношение на дълготрайност и също така предписанията за не изтичане на газ при стъклопакети, запечатани със силикон.

Koemmerling

Благодарение на химическата връзка към стъклото и към силикона системата намира оптимално приложение при сгради, при които стъклото представлява интегрирана съставна част от фасадата. Ködispace 4SG е изключително устойчив на температурно въздействие.

Наред с Ködiglaze S, GD 920 и системата за топъл кант Ködispace 4SG Кьомерлинг доставя съответните грундове и чистители и по този начин предлага цялостна система за това приложение. С тези системни решения от една ръка Кьомерлинг гарантира най-висока степен на сигурност.

В качеството си на системен доставчик Кьомерлинг не само доставя висококачествени продукти, а също гарантира индивидуално насочена техническа и консултантска подкрепа на клиентите си по време на цялостното изпълнение на даден обект. Към тази подкрепа спадат и конструктивна оценка, изчисляване на фугите, изпитания на якост на слепване и съвместимост, както и обучение и изготвяне на програми по гарантиране на качеството.

Подробна информация можете да намерите на www.koe-chemie.de.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: