pixel

Колективното димоотвеждане – едно решение, много предимства

Convesa

Димоотводните системи са от ключово значение за всеки дом и са съществен елемент от отоплението. Сред най-популярния избор за ефективно отопление е газовият котел, който осигурява отопление и битова гореща вода за едно жилище. За индивидуалното отопление в една многофамилна сграда е необходимо инсталирането на отделен отоплителен уред за всеки апартамент, с прилежащата му димоотводна тръба, която се свързва в една обща димоотводна система. Целта на тази система е безопасното отвеждане на продуктите на горенето от газовия отоплителен уред към външната атмосфера.

При някои решения, продуктите от горенето се извеждат през външните стени на сградата, което обаче би увредило фасадата и здравето на жителите. В някои европейски държави, като например Белгия, се забранява използването на битови комини, излизащи от предната фасада на която и да е сграда, поради риска димните газове да влязат отново в сградата през отворен прозорец, както и поради факта, че не са толкова естетически приятни. Изходите от димоотвода трябва да бъдат разположени отвън, в съответствие със специфична схема и на безопасно разстояние от отвори, препятствия или горими материали.

Специално проектирани, за да отговорят на изискванията на най-новите високоефективни кондензни газови котли и в съответствие с новите строителни разпоредби, колективните димоотводни системи Convesa позволяват едновременен прием на въздух и отвеждане продуктите на горене от котли на газ в многофамилни жилищни сгради. Предлагайки широка техническа гама за лесен монтаж и бърз достъп до комина за почистване, те са адаптирани към индивидуални мощности на котли до 35 kW и са подходящи както за нови инсталации, така и при обновяването на стари системи.

Предимства:

Колективното димоотвеждане представлява вертикална тръба (колективен модулен комин), позволяваща извеждането на продуктите от горене на повече от един котел, поставен на всеки от етажите на сградата. По този начин се намалява монтирането на различни отделни димоотводи, които иначе биха нарушили естетиката на сградата. Завършеният дизайн на колективната димоотводна система е дискретен и в същото време модерен, обединяващ функционалност и архитектурна интеграция, елиминиращ необходимостта от поставянето на котли близо до външни стени.

Convesa

Можем да обобщим ключовите предимства на колективното димоотвеждане на:

– функционалност – подходящо за нови и обновени инсталации;
– гъвкавост при архитектурна интеграция, с цел съхраняване на естетиката на сградата;
– лесен монтаж и бърз достъп до комина за почистване;
– безопасно за обитателите;
– по-лесно димоотвеждане и дисперсия на газовете в атмосферата.

Основни характеристики

Основната тръба на системата трябва да има прав, вертикален контур без колена и чупки за по-лесно димоотвеждане и дисперсия на газовете в атмосферата, както и правилна изолация.  Препоръчително при интегрирането на колективна димоотводна система е свързването само по един котел на етаж, разположен винаги възможно най-близо до вертикалния участък.

Convesa

Колективният коаксиален комин е специално проектиран за отвеждане на продуктите от горенето на уреди със затворена горивна камера. Притокът на въздух за горене се реализира от елемент, монтиран на покрива и доставян от пространството между външната и вътрешната стена на елементите до всеки котел. Към един колективен комин не могат да бъдат свързани повече от 10 уреда със затворена камера. При сгради с по-висока етажност е необходимо инсталирането на поне две системи. В долната част на комина е необходимо да се монтира елемент, осигуряващ аерация на постъпващия въздух и оборудван с дренажна тапа, за да регулира необходимия пресен въздух, в случай че тягата на комина е твърде висока, поради дължината му.

Основните технически данни, позволяващи оразмеряването на  всички необходими елементи чрез софтуерна симулация на димоотводната система са:

– географска локация на обекта;
– климатични данни за локацията;
– количество газови котли;
– предоставени от производителя пълни технически характеристики на горивната система на включените в инсталацията уреди;
– етажна височина;
– брой етажи;
– разстояние между последния котел и шапката на комина;
– изолация на комина.

Защо колективно димоотвеждане от Convesa?

Колективното димоотвеждане е практично и гъвкаво решение, което освен, че цели да съхрани естетиката и функционалността на една сграда, в същото време е и в полза на нейните обитатели. Convesa предлага широка гама от различни решения, в зависимост от вида на котела, вида монтаж на комина, броя отоплителни тела, атмосферните условия и други, правейки я подходящо решение при всяка инсталация.

Общата характеристика на всички колективни димоотводни системи Convesа е използването на три основни елемента за запазване на височината между две връзки, като се използва 90° редуциран тройник със съответната необходима скоба, метър тръба и/или телескопичен елемент, позволяващи регулиране до правилния размер. За точното оразмеряване на комина е препоръчително да се направи изчислението на диаметъра въз основа на текущите регионални стандарти – БДС EN 13384-2. Освен това димоотводните системи от какъвто и да е тип, са свързани с приложението на Европейската Директива за строителните продукти CPD 305/2011. Декларацията за експлоатационни характеристики на интегрираната в строежа система ще гарантира както нейната дълготрайност, така и конструктивната безопасност към съседните елементи, а също и здравето и безопасността на ползвателите.

Convesa

Изработена от подходяща неръждаема стомана AISI 3016L, колективната коминна система на Convesa може да се интегрира външно и вътрешно в сградата, като минава през покрива ѝ. Друго предимство е, че всичките модели колективни димоотводни системи Convesa са модулни и съвместими с присъединителните елементи на газовия котел. Системата действа като единен комин, ефективно отвеждащ продуктите от горенето в атмосферата.

Колективните димоотводни системи Convesa са перфектно изолирани от обкръжаващото интериорно пространство, благодарение на лесната интеграция с концентрични димоотводни модули, които са затворени херметически. Завършващите терминали на системата предпазват котлите от поривите на вятъра. Всички краища на елементите са защитени, за да предпазят от порязвания по време на работа с материала, а функционалността и модерният дискретен дизайн позволяват лесна архитектурна интеграция.

За повече информация относно ползите, начините на свързване и монтаж на колективна димоотводна система във вашия обект, моля, свържете се с „Амакс Газ“ ООД, официален представител на Convesa за България.

amaks
Амакс Газ, 1261 Мрамор, София-град, ул. „Васил Левски“ 148
тел.: 02 902 46 71, [email protected]www.amaxgas.com.

Амакс газ

Амакс газ предлага богата гама от компоненти за изграждане на отоплителни инсталации. Продуктите, предлагани от фирмата, са доказали своето качество и ефективност. С грижа за поколенията и будни към пазара ние се гордеем, че вече 20 години влизаме в сърцата и домовете на хиляди български семейства, за да споделим топлината на Immergas. Като официален представител на италианския бранд в България и лидер в областта на уредите за газификация, Амакс газ предоставя на клиентите си най-добрите решения за дома и индустрията, с необходимата отговорност и високо ниво на сервизна дейност.

Прочетете също: