pixel

Керамиката – естественото решение за Вашия дом

keramica

От доста време темата за енергийна ефективност е актуална тема. Всички знаем, че ЕС издаде директива, която изисква всички сгради, построени след 1 януари от 2021 г. да отговарят на стандартите за почти нулево потребление на енергия. Тези еко-стандарти в строителството ще са задължителни за всички нови сгради за обществено ползване след 2018г., а малко след това и за останалото ново строителство. В част от страните от Европейския съюз като Германия, Австрия, Великобритания, в които тази тема отдавна е актуална, стандартът за сграда с почти нулево потребление на енергия вече се налага. България, като страна членка на Европейския съюз също ще бъде задължена да спазва стриктните екологичните стандарти на Съюза в строителния сектор.

Засега предлагането на сгради с екологични характеристики и едновременно устойчиви във времето, у нас е сравнително малко, но все повече компании осъзнават смисъла на екологичната гледна точка при производството и използването на екологични материали и технологии за строителството. На пазара вече има редица социално отговорни компании, за които енергийната ефективност и екологичното мислене по рождение вървят ръка за ръка. Една от тях е Винербергер, чиято основна мисия е не само да предлага 100 % естествени строителни материали, но и да ги произвежда по възможно най-екологичния начин.

keramica

Екологичното отношение на фирмата е залегнало още в концепцията при построяването на заводите на Винербергер, като се започва от ограничаването на емисиите от парникови газове при производството и редуциране на въглеродния отпечатък от дейността върху околната среда, и стига до рекултивирането на експлоатираните находища, с които оперира компанията. При производството на строителните материали основен приоритет за Винербергер е опазването на природните ресурси. Всичко започва в самото начало на производствената верига. Технологиите по извличането и преработката на глината, която се използва за керамичните продукти на Винербергер, свеждат до минимум въздействието върху околната среда и допринасят за опазването на ценните местни ресурси.

keramica

Важен фактор, влияещ на вредните емисии е транспортът. Във всички заводи на Винербергер този проблем е решен с изграждането на заводите в непосредствена близост до глинонаходището. Като допълнение – енергията, използвана за производството е от природен газ. Винербергер се насочва допълнително към намаляване на потреблението на енергия и вода, използването на естествени суровини в производството и разработване на продукти, които да щадят природата по време на целия им жизнения им цикъл, както и след след разрушаването на сградите. Това прави заводите на Винербергер едни от най-екологичните производства в сектора. Внедрената система за многократни палети се грижи стоката да достигне сигурно до клиента и да се върне обратно за още няколко цикъла на употреба.

keramica

Голяма част от строителните отпадъци в България отиват в специализирани депа, като много малка част от тях се преработват и продължават жизнения си цикъл. Животът на тухлите на Винербергер обаче продължава и след това. Рециклирането им и изработването на нови продукти от тухли – например различни настилки са само малка част от специално разработена екологична политика на компанията. Съществена част от тази политика е задължението на всяко опериращо звено да рекултивира експлоатираните глино-находища и да възстанови биоразнообразието след изчерпване на залежите. Тази програма за рекултивиране се осъществява в сътрудничество с международни неправителствени екологични организации като WWF.

Така се затваря цикъла на производството на едни от най- естествените и устойчиви във времето материали, произведени по един безкомпромисно последователен в екологично отношение начин. Но желанието на Винербергер да бъде социално отговорна компания не се изчерпва само дотук. Компанията иска нейните продукти да продължат тази внимателно обмислена и последователно прилагана идея във всеки един цикъл от живота им, като по този начин осигурят на бъдещите обитатели така съкровеното чувство на сигурност, надеждност и дълготрайност.

В този смисъл керамиката е най –естественият избор за изграждането на комфортен дом, защото керамичните блокове Porotherm се произвеждат от четирите основни елемента в природата – земя, вода, въздух и огън.

keramica

Предимствата на керамичните продукти на Винербергер са многократно изтъквани. Керамичните тухли се изработват изцяло от естествени материали, които подобряват топлоизолацията и правят сградите „дишащи”. Така сградата има естествена климатизация. Топлоизолационните им свойства помагат за изравняване средно-дневните температурни колебания чрез акумулиране на топлина през деня и освобождаването й през нощта. Тухлите Porotherm запазват приятна топлина в помещенията през зимата и прохлада през лятото. Така се осигурява отличен комфорт на обитаване. В съчетание с практически вечният живот на тухлите, инвестицията в дом от керамични продукти запазва инвестиционната стойност на жилището за поколения наред.

keramica

Тези качества правят тухлите на Винербергер особено подходящи за изграждането на ниско енергийни сгради, удовлетворяващи новите изисквания за сградите в Европейския съюз. И понеже за Винербергер единствено енергийна ефективност не е достатъчно, компанията разработва една от най-иновативните концепции – т.н. е4 керамична къща, която има почти нулево потребление на енергия и е изградена с продуктите на всички фирми в групата на Винербергер.
Наред с основните постулати за енергийна ефективност (energy) Винербергер залага и на икономически достъпното строителство (economy), на задължителния екологичен аспект във всяко едно отношение (ecology), но и на един често забравян фактор – комфорта на обитаване (emotion). И така стигаме до четвъртото и най-важно „е“, което дава уникалната свобода да проектираш дома си по свой вкус и да получиш всичко в едно (четири пъти „е“).

keramica

Първата къща по този модел е изградена в Австрия и следващите вече са проектирани и адаптирани за няколко страни, в които е представена Винербергер. България е една от тези страни и вече има готов проект, съобразен изцяло с европейските директиви и локалните норми и очаква своя горд собственик.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: