pixel

Какво спъва инвестициите в строителството

investitzii

Уеднаквяване на стойността на строителните разрешителни в цялата страна и съкращаване на сроковете за тяхното издаване – само тези две предложения за облекчаване на строителния процес да станат факт, те ще подобрят значително инвестиционната среда, смятат от бранша.

Защото българските предприемачи може и да са свикнали с цялата бюрокрация при изваждането на разрешение за строеж, но чуждестранните им колеги често се отказват заради трудностите. А подобен отказ води до по-малко инвестиции, и то в най-бедната страна от ЕС, и влошава още повече икономическата ситуация.

Колко струва разрешението?

Един от пропуските в текстовете в Закона за устройство на територията е на път да бъде поправен десетина години след приемането на документа за първи път и 16 изменения на нормите. Поне така обеща пред строителни предприемачи наскоро министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов. Според него ще бъде написан изцяло нов закон, в който изрично ще бъде посочен начинът, по който се изчислява таксата за строително разрешително.

Сега в закона няма изрична методика или формула за таксата. Записано е само, че тя се определя от общинските съвети на всяка от 264-те общини в страната. И с течение на времето местните власти са си изработили свои наредби. Така стойността на разрешенията за строеж в отделните общини се разминава с до 20 пъти по признания на строители.

София например е разделила града на 5 зони и разрешението струва от 14 лв./кв. м за жилищна сграда в центъра до 5 лева на квадрат в покрайнините. Във Варна стойността на документа се различава по това дали строежът попада в зоната до 2 километра от морския бряг или след нея. Самите цени обаче са доста различни – от 2,70 до 8,10 лв. за квадрат за жилищна сграда.

В Стара Загора навсякъде това разрешение струва по 2 лв. на квадрат. Тарифите на много от общините изобщо не подлежат на сравнение с тези на останалите, защото там са решили, че цената ще зависи не от застроената площ, а от площта на цялата сграда.

Зам.-председателят на Камарата на архитектите в България Николай Гълъбов посочи и друга аномалия – в някои общини се плаща различно и в зависимост от това дали разрешението се издава на физическо лице или на фирма.

Всичко това обърква много инвеститори. Ако искат да построят два еднакви мола в два различни града, на едното място те трябва да платят 1 милион, а на другото – 3 милиона лева за разрешението.

И то при положение, че разходите на общините за издаване на документа и за полагане подписа на главния архитект отгоре навсякъде са еднакви.

Общините обаче са против таксата за строителни разрешителни да се определя централно, тъй като това е едно от правата на местното самоуправление. Освен това не може да се искат едни и същи пари за разрешителни в големите градове и в малките населени места.

Време за пилеене

Според министър Данов нормалното време за издигането на средно голям жилищен имот, примерно голяма кооперация, е около 2 години. Проектирането отнема около година-година и половина, а строителството – между 10 и 15 месеца. При това положение според него издаването на разрешението за строеж трябва да отнема не повече от 2 месеца.

У нас обаче не са изключение случаите, в които общините могат да забавят разрешението до около 2 години, особено когато става дума за малко по-сложни градоустройствени решения. Проблемът идва от това, че няма законово регламентиран срок за издаване на документа. Това позволява на общините буквално да мотаят предприемачите.

Според Данов процедурата по издаване на разрешението за строеж и разходите по него може да се облекчат, ако се премахне задължението за строежите 4-та, 5-а и 6-а категория, когато се намират в урбанизирана територия и извън защитена територия, да се иска съгласуване за изготвяне на екооценка. Това щяло да съкрати времето на процедурите с 1 месец, а разходите – с 285 лева.

Точно това предложение обаче бе посрещнато неодобрително от природозащитниците. Защото, когато се иска мнение дали трябва да се прави екооценка, един от показателите е на какво разстояние от защитена местност ще е новият обект и какви евентуални поражения може да нанесе върху постоянни местообитания в защитената зона.

Според министър Данов предложението за отпадане на съгласуването е било договорено с екоминистерството, но за да е факт, ще трябва и промяна в екозаконите. Според изпълнителния директор на Камарата на строителите в България Иван Бойков двете предложения значително ще облекчат предприемачите, но далеч не изчерпват всички недомислия, които в момента пречат на строителството.

По думите му един от абсурдите е да се изисква един и същ набор от документи при въвеждането в експлоатация на малка жилищна сграда и на завод. За да се избегне това обаче, в Закона за устройство на територията трябват значителни промени. Затова замисълът е той да се раздели на три закона – един, който да определя основните правила в строителния процес, втори – тези за градоустройството, и трети – за териториалното устройство.

Бойков посочва като порочна практика и произволното въвеждане на такси от общините за различни видове строителни работи дори когато за дадена дейност има наредба на централната администрация.

Има общини, които разбиват въведената такса на подтакси. Да речем, вместо такса за изкопаване на основи, те искат пари за всеки багер, който копае. Така крайният сбор на сумата става по-голям и инвеститорът не може реално да прецени предварително колко ще му излезе реализацията на един проект.

Източник: trud.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: