pixel

Как да топлоизолираме стара сграда?

вебер

При саниране на стари сгради се налага те да бъдат топлоизолирани, за да се подобри тяхната енергийна ефективност. Поради спецификата на старото строителство и пораженията от времето е възможно да възникнат допълнителни проблеми върху фасадните стени, които трябва внимателно да бъдат оценени и решени.

Засолена основа

хидроизолации

При повредена или липсваща хидроизолация по зидовете на старите сгради се появяват засолени участъци. Ако се пристъпи към топлоизолиране на такава зидария, без да са извършени специални подготвителни действия, топлоизолационната система ще бъде с понижена дълготрайност и ефективност.

Увредена мазилка

Мазилките на старите сгради са предимно на варова основа. Тези мазилки с времето се разрушават, подкожушват, стават ронливи и недостатъчно здрави. Ако части от мазилката са опадали, то при полагане на топлоизолация лепилният пласт няма да има достатъчно контактна повърхност. Така увредени мазилки са неподходящи за полагане на топлоизолация без предварителна обработка.

Микроорганизми

По-високата влажност в старите сгради води до появата на микроорганизми – плесени, мухъл, гъбички, водорасли. Отстраняването им по механичен път не решава проблема, а само забавя развитието. Ако микроорганизмите останат между основата и положената топлоизолация, те ще продължат своето развитие и разрушителната си дейност.

РЕШЕНИЕ!

За да получите ефективна и дълготрайна топлоизолационна система при саниране на стара сграда, трябва да обърнете специално внимание на подготовката на основата. Недопустимо е полагането на топлоизолация, без да са извършени всички необходими стъпки, осигуряващи здрава и товароносима основа.

топлоизолационна система

1. Проверете основата. Отстранете малък участък от мазилката, за да придобиете представа за състоянието й в дълбочина. При наличие на влага поправете хидроизолацията. Отстранете по механичен път всички засолени, нездрави, подкожушени и напукани участъци от старата мазилка.

2. Почистете основата от остатъци от стари фасадни бои или мазилки с препарат за премахване на стари фасадни покрития.

3. При наличието на микроорганизми третирайте основата с препарат за трайно отстраняване на микроорганизми, който също така ще предпазва и от повторното им развитие.

4.  При ронливи стари мазилки и нужда от заздравяване на почистената основа използвайте weber P61 Грунд.

5.  Участъците с отстранена мазилка, неравности или дупки по основата запълнете с weber 201Р или weber 202P хастарни мазилки. Към сухата смес на мазилката се добавя предварително разреден с вода в съотношение 4:1 weber H-Грунд. Така приготвената смес се нанася и се заглажда.

6.  След като изчакате необходимото време за изсъхване на поправените участъци, пристъпете към полагане на топлоизолационната система по стандартната технология (рамко-точков метод).

продукти вебер

Източник: Вебер

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: