pixel

Как да топлоизолираме нова сграда?

вебер

Топлоизолирането на нова сграда изисква сериозни инвестиции от труд и средства, като очакванията са за безпроблемна експлоатация десетилетия наред. Вебер предлага 5 вида топлоизолационни системи. Изберете най-подходящата от тях според конкретните условия и следните фактори:

Каква е основата?

основа

В зависимост от строителното решение фасадата на една сграда може да бъде съчетание от бетон, тухли, циментово-варови мазилки, дървени или гипсокартонени елементи и др. Различните материали на основата са предизвикателство към лепилно-шпакловъчните смеси за полагане на топлоизолационни платна. Стандартните лепила на циментова основа не са подходящи за основи от дърво, плоскости от дървесни частици или цимент. При използването на лепило, несъобразено с основата, здравината на топлоизолационната система ще бъде компрометирана и с времето е възможно частично или цялостното й разрушаване.

Каква е паропропускливостта?

пропускливост

Паропропускливостта на топлоизолационната система зависи от подбора на компонентите и правилната технология на полагане. Ако тези изисквания не са спазени, е възможна появата на влага, мухъл и плесен.

Какви са климатичните условия?

климатични

Наличието на топлоизолация не е гаранция за нейната ефективност. От съществено значение е топлоизолационната система да бъде съобразена с конкретните климатични условия. Факторите, на които трябва да обърнете внимание, са температура, височина на сградата и сила на вятъра. Ако топлоизолацията не е съобразена с тези фактори, нейната ефективност и здравина ще бъдат засегнати.

Какво ще е крайното покритие?

Крайното покритие има не само декоративна, но и защитна функция. То трябва да е съобразено с конкретната топлоизолационна система и условията на експлоатация. Неправилният избор на крайно покритие засяга не само естетическия вид на фасадата, но и може да намали здравината и ефикасността на цялата топлоизолационна система.

РЕШЕНИЕ!

Изберете сертифицирани, практически изпитани, прецизно подбрани продукти с допълващи се качества, така че да действат като единна система. При полагането на топлоизолационните системи да се съблюдават стриктно точната методология и технологичното време между отделните операции. За постигане на ефективна и дълготрайна топлоизолационна система не заменяйте и не спестявайте компоненти.

решение

Видът на основата определя използваните материали в топлоизолационната система. При варо-циментни, бетонни или тухлени основи се използват стандартни лепилно-шпакловъчни смеси и можете да избирате между експандиран полистирол (стиропор), екструдиран полистирол или каменна вата като топлоизолационен компонент. При нестабилни основи като дървени обшивки, циментови плоскости или ПДЧ е наложително използването на специални полимерни лепила. Топлоизолационият компонент трябва да е еластчен и да издържа на движенията в основата.
Климатичните условия определят дебелината на топлоизолационния компонент. В нормални градски условия дебелината на изолацията трябва да е минимум 5–8 cm. При планински условия или в зони с много топъл климат тази дебелина се увеличава. Различна е също и технологията за укрепване на топлоизолационните плочи в нормална градска среда и в зони със силни ветрове.
При избора на крайно покритие (декоративна мазилка или боя) трябва да обърнете внимание на следните фактори:
– Паропропускливост – крайното покритие не трябва да спира свободното преминаване на парите през топлоизолационната система;
– Изборът на цвят трябва да се съобрази със способността на мазилката да отразява слънчевите лъчи. Твърде тъмните цветове ще се нагряват прекомерно от слънчевите лъчи и това натоварва системата и може да я разруши;
– Повърхностната структура на мазилките трябва да бъде с едрина минимум 1,5 mm. По-фина структура не може да устои на процесите на свиване и разширяване вследствие на температурните промени.
– Избор на крайното покритие – всяка мазилка има характерни качества и предназначение.
3а да избегнете появата на влага, мухъл и плесен, изберете сертифицирани топлоизолационни системи. Паропропускливостта на всеки компонент в тях е съобразена с останалите и влагата свободно преминава през системата. Това подобрява микроклимата в помещенията и удължава живота на самата топлоизолация. Сертифицираните топлоизолационни системи се изпълняват от специалисти по точно определена технология. Това ви осигурява спокойствието, че всеки етап е практически проверен и ще получите успешен краен продукт и резултат.

Източник: Вебер

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: