pixel

Как да хидроизолираме покривна тераса?

вебер

Източник: Вебер

Покривните тераси са чудесен завършек на сградата, позволяващ на обитателите й да се възползват максимално от всички пространства. Поради специфичните изисквания относно правилните детайли и отговорността за професионалното им изпълнение те често са проблемни за строители и проектанти.

Неблагоприятни влияния

Върху покривните тераси оказват влияние няколко вида фактори, сред които дъжд, слънце, индустриални газове, отопление и вентилация на сградите, човешка дейност и други. Всеки от тях може да причини различни поражения, които да доведат до проникване на вода в жилищните помещения.

Множество детайли

тераса

При изпълнение на покривни тераси изключително важни са детайлите при връзките с бордовете и стените, отводнителните системи, коминните тела, окабелявания и др., имащи отношение към правилното хидроизолиране на покрива. Използването на подходящи продукти и системи може да реши евентуалните бъдещи проблеми в тези области.

хидроизолационна система

Комбиниране на топлоизолационна и хидроизолационна система

Използваните системи за хидроизолиране на покривни тераси следва да дадат решение и за вграждането на топлоизолационните плоскости в тях, така че едновременно да се решават както хидроизолационните задачи, така и да се предпазят помещенията под покрива от прегряване през лятото и изстудяване през зимата.

Типичните проблеми при полагане на плочки на открито

Плочките като финишен слой на покривна тераса предполагат множество рискове, свързани с полагането им на открито и изпълнението на хидроизолационните работи под тях. Липсата на системен подход в случая може да причини сериозни поражения по финишния слой като отлепване, изсоляване, пропукване и др.

РЕШЕНИЕ!

При необходимост от решение за хидроизолиране на покривни тераси следва да се изпълни двоен хидроизолационен детайл за покриви над обитаеми помещения, включващ описаните по-долу етапи.

хидроизолиране

1. Всички големи неравности, отвори и дълбоки наранявания по декофрираните бетонови бордове и/или зидариите, както и по замазката за наклони, следва да се запълнят и/или поправят с водоплътния ремонтен разтвор weber.tec 933 (Deitermann HKS) или друг подходящ материал. При връзката замазка – борд на терасата следва да се изпълни холкер със същия материал. Радиусът на холкера не бива да превишава 5 cm.

2. Върху сухите и загладени замазки за наклон, върху холкерите и част от бордове се нанася еднокомпонентният битумен грунд weber.tec 901 (Eurolan 3K), разреден в съотношение 1:10 с вода. Нанасянето се извършва с четка или бояджийски валяк до постигане на полупрозрачно кафеникаво покритие.
3.  Няколко часа по-късно върху изсъхналия грунд се нанася един плътен слой от двукомпонентната битумна хидроизолация weber.tec 906 (Pastikol UDM 2).
Полагането може да се извърши с четка или при равна основа – с маламашка.
В прясно положения хидроизолационен слой се препоръчва да се вложи стъклофибърна мрежа с тегло 160 g/m2 или нетъкан геотекстил с плътност около 100 g/m2. Тя се разстила върху битумния слой и се притиска леко в материала. Препоръчва се и презастъпване на две съседни парчета с около 10 cm. След изсъхване на първия слой се полага втори с дебелина 1,5 mm по цялата повърхност.
ВНИМАНИЕ! Прясно положеният хидроизолационен слой трябва да се предпази от дъжд и механично нараняване най-малко 24 часа след нанасянето! След изсъхване на първия битумен слой с помощта на четка или маламашка се нанася и втори плътен слой от weber.tec 906 (Pastikol UDM 2).

4. След изсъхване на битумната хидроизолация върху нея следва да се положи пароизолационен слой и да се подредят топлоизолационните плочи. Върху тях се поставя разделителен слой от двуслоен полиетилен и се изпълнява армирана замазка.

5. След изсъхване на армираната замазка при връзките замазка/борд и замазка/стена на терасата следва да се вгради хидроизолационна лента weber.tec 828 DB 75 (Superflex AB 75), която да осигури еластична защита на тeзи най-критични връзки.

6. Преди полагане на керамичните покрития замазката трябва да се обмаже с т. нар. алтернативна хидроизолация. Изсъхналата замазка се грундира с weber.prim 801 и след това се нанася първият слой на еднокомпонентната еластична циментова хидроизолация weber.tec 824 (Superflex D1). След изсъхването на първия се нанася и втори хидроизолационен слой.

7. При стандартни атмосферни условия 72 часа по-късно могат да се лепят плочки с еластично мразоустойчиво лепило – weber.col Флекс, weber.col Екстра Флекс или weber.set Комфорт Флекс. Препоръчва се и фугиране на плочките с еластична фугираща смес weber.color Перфект.

продукти

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: