pixel

Йорданка Фандъкова: Фирма „Трейс Груп Холд” АД е изпълнявала под 10% от всички проекти в Столичната община

Фирма „Трейс Груп Холд” АД е изпълнявала под 10% от всички проекти в Столичната община. Това са между 90 и 100 обекта, по които се е работило през годините и сега. За всички компании налагаме строг контрол и при неизпълнение или лошо изпълнение налагаме строги санкции. Нашите договори са изключително строги. При забавяне се налагат много глоби. Специално „Трейс” съм ги санкционирала с 450 хил. лв. за обекта в район „Младост“ при кръстовището на булевардите „Сахаров“ и „Андрей Ляпчев”. Това каза столичният кмет йорданка Фандъкова в отговор на въпрос ще разпореди ли проверка на всички обекти на територията на София, ремонтирани от „Трейс Груп Холд” АД. Тя подчерта, че най-често глоби се налагат при забавяне в сроковете, а това пък се случва заради връщане на изпълнителите, ако не изпълняват обектите добре. „Това важи не само за „Трейс”, а за всички. Миналата година също имаше наложени глоби, имах и прекратени договори. През последните години наложихме проектите да се приемат само след лабораторни изследвания на материалите, които са се използвали при изграждането на обектите. Използват се външни лаборатории, лаборатолията на АПИ. Когато се появят дефекти след изпълнението, гаранционните срокове се спазват. Фирмите си изпълняват ангажиментите. Вече имаме и клауза, според която задържаме половината внесена гаранция за целия срок на гаранцията, което е между 5 и 10 години в зависимост от дейностите”, каза кметът и подчерта, че тя не разделя фирмите, които работят в София. „Нямаме никакви колебания при контрола и вече от тях зависи как си изпълняват обектите. Много важна е темата за надзора. Той също се избира с конкурс и неговия ангажимент е много важен – да каже дали всичко се прави качествено, да върне фирмата. Аз имам прекратени договори и с надзорни фирми”, каза още тя. Фандъкова беше категорична, че местната власт е заложила такива механизми, че ако се появи проблем, да се знае кой точно носи отговорност и да си носи последствията.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: