pixel

Изграждат 7 дома за деца в Стара Загора

Стара Загора

Източник: news.ibox.bg

7 центъра за настаняване от семеен тип ще бъдат изградени в Стара Загора. Инициативата е по проект „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск“ по Оперативна програма „Регионално развитие“.

Това стана ясно от думите на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров, който днес присъства на работна среща, свързана с въпросите на деинституционализацията. Тодоров увери, че Общината е напреднала с реализацията на проектите и вече са сключени договорите с изпълнители на строително-монтажни работи.

От изключителна важност за нас е да направим хубав проект, който да отговори на индивидуалния подход към децата. Тези деца, които живеят в домовете, нямат възможност да се интегрират в пълна степен в обществото и да получат грижа и семейна среда, от които имат нужда, заяви градоначалникът, цитиран от пресцентъра на Община Стара Загора.

По думите му срокът за изпълнение на проектите е 24 месеца. Договор за изпълнение по ОПРР е подписан на 22 август 2012 г., чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, като максималната стойност на проекта е 4,8 млн. лв., без съфинансиране от страна на общината.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: