pixel

Безвъзмездна финансова помощ за обходен път на Габрово

Габрово

Източник: 24chasa.bg

Правителството даде съгласие за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Агенция „Пътна инфраструктура“ за изпълнението на проекта за обходен път на Габрово. За цялостната реализация на фаза 1 от проекта, допустимите средства по ОП „Транспорт“ са в размер на 130 млн. лв.

Сключването на договора преди окончателното одобрение на проекта от Европейската комисия ще осигури навременното му стартиране, съобщават от пресцентъра на правителството.

Обходният път на Габрово е част от трансевропейската транспортна мрежа на Общоевропейски коридор IX Букурещ – Русе – Димитровград – Александруполис. Чрез пътя се осъществява преминаване през Стара планина в централната част на страната и е възлова точка при движението на транспортните потоци в посока север – юг.

Разделен на пет етапа, проектът е предвиден за изпълнение в две фази. Първата включва строителството на участък с дължина 23,254 км и етапна връзка на обхода със съществуващия път 1-5, както и изготвянето на разширен идеен проект за тунела под връх Шипка. Втората фаза, която е предвидена за изпълнение през следващия програмен период 2014-2020 г., включва строителство на участък с дължина 10,87 км и на тунел под връх Шипка.

Процедурата за избор на изпълнител за проектиране и строителство на пътя е стартирана през септември 2012 г., като в момента тече законоустановеният срок за обжалване на класирането. През декември м. г. е обявена тръжната процедура за избор на строителен надзор.

Формулярът за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е представен за преглед и одобрение в Управляващия орган на ОП „Транспорт“, който на 17 януари 2013 г. го процедира към Централното координационно звено в Министерския съвет за изпращане към JASPERS.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: