pixel

Иновативни решения в Чех Пласт

cheh plast

Иновациите и модернизацията са двигател на прогреса, което с пълна сила важи за производството на дограма. С цел да се  повиши производственият капацитет и  конкурентоспособността на дружеството беше предвидено въвеждането на ново технологично оборудване по проект, финансиран от Европейския съюз:  „ЧЕХ – ПЛАСТ ООД – в стремеж към ръст на производствения капацитет“.

Производствената сфера е динамична и за да продължи развитието си, Чех Пласт въведе две автоматизирани линии с електронно управление за производство на PVC и алуминиева дограма, включващи: автоматизирана линия с електронно управление за производство на PVC – дограма и автоматизирана линия с електронно управление за производство на алуминиева дограма. С тази нова технология предприятието ще увеличи производствения си капацитет, с което ще навлезе на нови пазари в страната и чужбина.

cheh plast

Бързото производство и модернизация ще рефлектира върху крайния потребител  като осезаемите ползи ще са чувствителни в две насоки:

Възможност за обработване на голям брой поръчки – използването на такива автоматизирани линии спомага за оптимизирането на производствения процес. Това означава, че могат да се поемат по-голямо количество поръчки и да не се получават затруднения в производството, дори при увеличаване на капацитета на работа в следствие на недостатъчна технологична обезпеченост в цеховете за PVC и алуминиева дограма, липса на автоматизация на процесите, недостатъчни обеми продукция и висок човешки фактор в производството.

Автоматичен контрол на качеството  на детайлите и крайния продукт – оптимизира времето за производство на даден елемент и свежда до минимум възможността да се допусне грешка. Автоматизацията на процесите и използването на софтуерни програми за обмен на данни и диагностика на машините намалява значително риска от грешки в следствие на човешкия фактор.

След финализирането на проекта екипът на Чех Пласт ООД е уверен, че главните цели, заложени в проекта, са постигнати – увеличаване на обемите на производство, увеличаване на обема на износа, повишаване на качеството на произвежданите продукти, повишаване на ефективността на производствения процес и подобряване на пазарните позиции на предприятието.

Чех Пласт

“Чех-Пласт” ООД- гр. Враца е създадена през 2000 г. като фирма за производство и монтаж на Al и PVC дограма, окачени фасади, стъклени врати и витрини, окачени тавани, зимни градини, щори, покривни конструкции с поликарбонат. Фирмата се управлява от инж. Димитър Иванов и в момента в нея работят 66 специалисти и работници. Дейността се развива на 5200 кв. м собственост с 1530 кв. м застроена площ и e съсредоточена в 4 цеха за PVC дограма, за AL дограма, за стъклопакети и металозаваръчен цех. Фирмата работи с PVC профили “REHAU” - Германия и алуминиева дограма на гръцките фирми „ALUMIL” и “EXALCO”. За изработването на окачени фасади се използват и “SCHUCO” профили.

Прочетете също: