pixel

Има 100 млн. лв. свободни за градски проекти

evro

Двата фонда, чрез които се кандидатства за финансиране по европейската програма “Джесика”, продължават да приемат проекти, съобщиха от Министерството на регионалното развитие. Според данните от общо 160 млн. лв. финансов ресурс свободни за инвестиране са около 100 млн.

Допустими за финансиране са проекти за градско развитие в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен. Крайни ползватели на средствата могат да бъдат общини, частни инвеститори или публично-частни партньорства.

Финансирането е на базата на подписания през 2009 г. меморандум между Министерството на регионалното развитие и Европейска инвестиционна банка (ЕИБ), а впоследствие през 2010 г. е ратифицирано споразумение между правителството и кредитната институция.

Създадени са два фонда – за София и за посочените 6 големи града. Между ЕИБ и тях са сключени споразумения за инвестиране на общо 61,5 млн. лв. от Оперативна програма “Регионално развитие”. Този ресурс трябва да бъде усвоен като кредити или дялово участие до края на 2015 г.

Двата фонда осигуряват още 73,8 млн. лв. за шесте града и 24,6 млн. за София. Така общото портфолио по “Джесика” е над 160 млн. лв.

Кандидатстването за финансиране се осъществява директно пред

двата фонда Кандидатите трябва да изготвят бизнес план на своята проектна идея и да го внесат във фонда. Финансирането на проекта става със заем, гаранция или дялово участие или комбинация от тези инструменти, които проектният инициатор изплаща на вноски към фонда.

В новия програмен период 2014-2020 г. с финансови инструменти от типа “Джесика” ще бъде възможно финансирането и на проекти за eнергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради, градска среда и зони с потенциал за икономическо развитие, културна и спортна инфраструктура, туризъм и интегриран градски транспорт.

Заделеният индикативен ресурс от програма “Региони в растеж” 2014-2020 г. за финансови инструменти е в размер на 16%, а бюджетът на програмата е над 3 млрд. лв.

Целта на подобни инициативи е да осигурят свежи капитали за инвестиране в градското възстановяване и развитие, които да допълнят традиционното безвъзмездно финансиране.

Това е и едно от основните предимства – възможност да бъде привлечен допълнителен частен ресурс за изграждане на обекти с обществено значение, които допринасят за развититето на градовете.

Досега по “Джесика” са сключени общо 10 споразумения, на обща стойност 55,7 млн. лева. Вече е завършен и пуснат в експлоатация първият обект, финансиран със средства по “Джесика”. Това е Централният общински пазар в Стара Загора, в чието изграждане са вложени 2,7 млн. лв. Той се намира в центъра на града, специализиран е в търговията с пресни плодове, зеленчуци и цветя. Пазарът е с около 1600 кв. м покрита площ и 133 маси. Конструкцията е напълно съвременна – покрит е с фина метална конструкция и затворен със стъклени витрини. Изградени са нови електрическа и ВиК мрежа, вентилация и отопление. Кредитът от 2,7 млн. лв е със срок за погасяване до 2025 година.

В напреднал етап на изпълнение са проектите за реконструкция на Женски пазар в София, въвеждане на енергийно ефективно осветление на стадион “Верея” в Стара Загора, както и Магически замък в София – първия център на илюзионното изкуство в България, създаден по
подобие на известния магически замък в Холивуд.

Сградата е изградена около къщата на Мистър Сенко, а собственик е магът Астор.

В процес на изпълнение са също реконструкцията на пазар “Връбница” в София, изложение “Флора” в Бургас, обновяване на индустриалните зони в Русе и Стара Загора, както и изграждането на два паркинга във Варна за нуждите на гражданите и гостите на града.

В портфолиото на двата фонда са включени и още интересни проектни идеи като изграждане на втори гребен канал в Пловдив, реконструкция на зоологическата градина във Варна, нови плувни басейни в Русе, реконструкция на парк “Възраждане” в София.

Източник: 24chasa.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: