Икономиката с лек напредък

икономика

 С 1,6% е нараснал БВП през второто тримесечие на годината в сравнение със същия период на м.г. Спрямо първото тримесечие ръстът е 0,5%. Това показват сезонно изгладените данни на НСИ, които потвърждават публикуваната преди месец експресна информация. За доброто представяне в периода от април до юни допринасят износът, както и увеличението на брутната добавена стойност в промишлеността (3,8%), на инвестициите (3,9%) и на крайното потребление (2,3%). Така през второто тримесечие на годината произведеният БВП възлиза на 19,517 млрд. лв., като на човек от населението се падат 2696 лв.

Ръст се отчита и в производителността на труда. За една година произведеният БВП от един зает е с 1,7% повече. С около 10 000 пък се е увеличил броя на заетите в икономиката за една година и в края на юни те са 3,526 млн. души. От тях 24,5% са в индустриалния сектор, където е най-голяма производителността на труда – 6488 лв. брутна добавена стойност, произведена от един зает. В услугите се трудят 54,7% от заетите, а в аграрния сектор – 20,8 на сто.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: