pixel

И бедните могат да санират

саниране

Източник: trud.bg

Разход от 5000-10 000 лв. за топлоизолиране на апартамент срещу очакването за пестене на сметки в бъдеще време не е особено въодушевяваща ситуация за средностатистическото българско семейство. Което неизменно е начело в класациите за най-бедна нация в ЕС.

Но рязкото увеличение на броя на подадените заявления за саниране в последните 3-4 седмици показва, че нещо се е случило. А то е, че се намериха пари, с които да се платят изцяло сметките на социално слабите семейства, когато за саниране кандидатства целият блок. Става въпрос за общо 100 000 лева, които се осигуряват от спестени пари от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

До това решение се стигна, след като се оказа, че почти няма кандидатстваща сграда без поне едно-две социално слаби семейства, които нямат възможност да осигурят своята част от разходите за обновлението. А това спъваше участието в програмата, при която още на предварителен етап се изисква кандидатите да внесат капаро от 500 лв. на апартамент, за да получат безвъзмездната помощ.

Критериите

На три критерия трябва да отговарят социално слабите собственици на жилища в блокове, кандидатстващи за саниране, за да получат еднократна помощ от държавата.
Първият е месечният доход на член от семейството им да не надхвърля минималната заплата, или 310 лв. в момента.

Вторият е да са кандидатствали за кредит пред Корпоративна търговска банка (КТБ), която ръководи Фонда за жилищно обновяване, и да са отхвърлени. Третото условие е да докажат, че нямат друг имот – жилищен или земеделски, от който могат да получават доходи, както и фирми или участия във фирми.

Има още една категория граждани, които могат да бъдат подпомогнати. Това са хората с над 51% нетрудоспособност, както и самотните родители. При тях обаче подоходният критерий е с по-голям праг – не 310, а 400 лв. месечно на член от семейството.

Отхвърлянето

Тъй като 13 млн. лв. от общо 63 млн. лв. за проекта бяха отделени за създаване на Фонд за жилищно подпомагане, който се управлява от Корпоративна търговска банка, МРРБ държи кандидатите за подпомагане да са минали през банката и тя да е отхвърлила молбите им за отпускане на нисколихвен кредит за санирането.

Това по принцип не е трудно, защото банката не отпуска заеми на хора, които нямат доказан доход или той не е достатъчен. Най-лесно се отпуска нисколихвен заем, когато всички обитатели на блока кандидатстват и всеки открие сметка, в която превежда заплатата си. Тогава лихвеният процент се намалява и заемът може да се отпусне с лихва от 4,5%, докато в останалите случаи е 6%.

Пенсионерите например не могат да изтеглят такъв потребителски кредит от КТБ, защото огромната част от тях не могат да отговорят на условието след погасяване на месечната вноска да им остава доход от една минимална работна заплата.

Документите

За да бъдат подпомогнати, кандидатите за саниране трябва да подадат заявление до министъра на регионалното развитие. Документът може да се изтегли от сайта на ведомството. В него освен данни за декларатора, семейството му и евентуални лица, които са длъжни да го издържат, се вписват и документите, които доказват увреждания. Подробно трябва да се опишат и брутните доходи на семейството през последните 12 месеца.

Социално слабите кандидати трябва също да декларират, че през последните 12 месеца те или членове на семейството им не са прехвърляли никакъв жилищен или селскостопански имот, нито са дарявали. Според документа кандидатите не могат да притежават еднолична фирма или да участват в търговско дружество. Иска се да декларират и дали са сключили договор за прехвърляне на собственост срещу задължение за гледане и издръжка. Деклараторът трябва да посочи и дали срещу него или член на семейството му през последните 3 години не е наложено наказание по Закона за облагане на доходите на физическите лица.

Към декларацията се прилагат и документи, удостоверяващи брутните доходи: трудови договори, документи за стипендия, пенсия или други доходи, експертно решение на ТЕЛК за лицата с увреждания или частична неработоспособност. Регионалното министерство си запазва правото да изиска и други документ.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: