Хидрозол® HBM-PEP – ХИДРОИЗОЛАЦИОННА МЕМБРАНА ОТ SBS

hidrozol

Модифициран битум с посипка и вложка от полиестер

Поради нуждите от качествено хидроизолиране на площи, подложени на големи температурни и механични влияния, битумните хидроизолационни мембрани се нуждаят от армиране с вложки, характеризиращи се с изключителна стабилност.

Хидрозол® HBM-PEP ХИДРОИЗОЛАЦИОННА БИТУМНА МЕМБРАНА
от полимер модифициран битумен състав с посипка и вложка от полиестер, е предназначена за еднослойна хидроизолация или като завършващ слой на многослойни хидроизолации, в случаите на приложение на Хидрозол® HBM-PE или Хидрозол® HBM-SV. Хидроизолационната мембрана с посипка и вложка от полиестер демонстрира отлично поведение в корозионна среда, при наличието на различни киселини, основи, соли и т.н.

Хидроизолационната мембрана може да бъде полагана върху трудни за обработване повърхности, характеризиращи се със сложна геометрия и много ъгли.  Хидрозол® HBM-PEP предразполага към бързо, лесно и икономично полагане и изключителна устойчивост при подземни и динамично натоварени хидроизолации.

Източник: Марисан

Марисан

Марисан е модерна българска компания, която се гордее с богат и дългогодишен опит в производството на различни видове материали за строителството. За времето на своята дейност и развитие компанията се е утвърдила не само като един от лидерите на пазара, но и като коректен и надежден производител, предлагащ на своите партньори и на всички професионалисти комплексни и интегрирани решения в редица области на строителството. Непрекъсната изследователска работа и развойна дейност, извършвана в лабораториите и, които са в тясно сътрудничество с някои от водещите в световен мащаб лаборатории за изследване и разработка на строителни материали, гарантира безкомпромисното качество на продуктите под всички нейни марки – най-известните от които са Терафлекс, Термофлекс, Хидрозол, Газолит, Циментол, Терапор и др.

Прочетете също: