pixel

Хабитат България организира Национален Жилищен Форум

форум

Национален Жилищен Форум, организиран от Хабитат България,  стартира  на 31 октомври 2013г. (четвъртък) от 9:00 часа в Гранд Хотел София, зала „Триадица 2“.

Събитието ще бъде открито от Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие. То  има за цел да постави на масата за обсъждане жилищната проблематика в България и да акцентира върху нуждата от ефективни партньорства между държавните структури, неправителствените организации и бизнеса в името на осигуряването на достойни и безопасни жилища за всеки.

В първите два панела ще бъдат представени съществуващата законова рамка на жилищната политика в България. Ще се направи преглед на постигнатото до момента по ОП „Регионално развитие“ и на планираните по ОП „Региони в растеж 2014-2020“ дейности. Ще се дискутират трудностите, необходимите финансови ресурси и възможностите за публично-частни партньорства за осигуряване на домове за уязвими общности.

В третия панел Хабитат България ще покаже добри практики и резултатите от сътрудничеството си със социално отговорни корпоративни и публични партньори за решаването на жилищни проблеми.

Дневен Ред:

09:00 – 09:30: Регистрация
09:30 – 10:00: Панел І – Национална жилищна политика
– Откриване на форума от г-жа Десислава Терзиева, Министър на Регионалното развитие –
– Законодателна рамка на българската жилищна политика
Презентатор: г-н Димчо Михалевски, Председател на Парламентарната комисия по Регионално развитие
10:00 – 11:00: Панел II – Механизми за подобряване на жилищните условия.
– Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013“: Предизвикателства и резултати в подобряване на жилищните условия
Презентатор: г-жа Христина Стоичкова, Главен експерт в Дирекция „Обновяване на жилищата“, Министерство на регионалното развитие
– Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“: Възможности за изграждане на общински социални жилища и за подобряване енергийната ефективност на жилищните сгради
Презентатор: г-жа Снежина Славчева, Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“, Министерство на регионалното развитие
– Подобряване на жилищната политика на местно ниво и ролята на общините
Презентатор: Арх. Петър Диков, Главен архитект на Столична Община
Дискусия
11:00 – 12:00: Панел III – Добри практики и примери на партньорства за решаване на жилищни проблеми. Habitat for Humanity International и политиката на корпоративна социална отговорност на Wienerberger Group.
Презентатори:
– г-н Конър Ханан – Мениджър „Програмно развитие“ за Европа, Среден Изток и Африка, Habitat for Humanity International
– г-н Минчо Бенов – Национален директор, Хабитат България
– дипл. инж. Герхард Кох – Ръководител „Европейски въпроси  /  Корпоративна устойчивост“, Wienerberger AG
– г-н Атанас Буглов – Управител, Винербергер ЕООД
– г-жа Забине Линер – Корпоративен маркетинг и комуникации, Tondach Gleinstätten AG
– г-н Оливър Банерт – Мениджър „Продукти – вътрешно приложение и устойчивост“, Pipelife International GmbH
12:00 – 13:00: Бюфет / Интервюта по предварителна заявка
13:00 – 13:30: Трансфер до град Костинброд
13:30 – 14:30: Панел ІV – Успешни модели: Демонстрация за осигуряване на решение на жилищен проблем за млади, многодетни семейства с ниски доходи чрез партньорство между НПО, Корпорация и Община.
– Тържествена церемония за връчване на ключовете на новопостроените две къщи на семействата – бенефициенти и освещаване на домовете
– Връчване на сертификати на доброволци

Източник: wienerberger.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: