Главни архитекти във Варненска област с актове от ДНСК

dnsk

За последните 4 месеца на 2014 г. ДНСК е образувала 5 административно-наказателни производства срещу срещу главни архитекти на територията на Варненска област. Три са наложени на главния архитект на район „Одесос“ и две на главния архитект на община Варна, съобщават от Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК).

Административно-наказателните производства са за извършени от архитектите нарушения на нормативната уредба по устройство на територията, установени при проведени административни производства за отмяна на незаконосъобразно издадени строителни книжа, уточняват от инспекцията.

Четири от съставените актове са връчени на нарушителите, като по тях са постъпили възражения. Предстои извършване на проверка на установените факти и обстоятелства.

В процедура по връчване е петият акт. Предстои изпращане на покана за съставяне на акт и до главния архитект на община Бяла. Там са установени нарушения, във връзка с отменено разрешение за строеж, издадено незаконосъобразно от главния архитект, без надлежно учредено право на строеж и в несъответствие с предвижданията на действащия ПУП.

Повод Инспекцията да оповести тази информация стана отворено писмо на арх. Николай Ненов от Варна. То е адресирано до строителния министър Лиляна Павлова и публикувано в интернет, без да е изпратено в министерството.

В писмото си арх. Ненов заявява, че има една практика напоследък РДНСК – Варна да наказва архитекти от град Варна във връзка с чл.147 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Според ал.1, т.12 за остъкляване и покритие на балкони и тераси не се изисква одобряване на инвестиционни проекти. В ал.2 се добавя, че в подобни случаи е необходимо само становище от инженер-конструктор и ситуационна скица, уточнява арх. Ненов в отвореното си писмо.

„Дали трябва при изготвяне на необходимата по чл.147 от ЗУТ документация да се прави и изследване променя ли се действащият ПУП с бъдещото остъкляване и покритие (особено на последните етажи на сградата). И трябва ли остъкляванията на балкони и тераси, с които се цели подобряване на топлотехническите параметри на жилището на възложителя, както и за защита от атмосферни влияния, да се приравнява към допустимите издатини и кули, съгласно чл.92 от Наредба №7/2003 г.“, пита варненският архитект.

Само един от издадените актове на главни архитекти във Варненска област се отнася за приобщаване на тераси към жилище, поради което не може да се говори за тенденциозност в работата на ДНСК, отбелязват от Инспекцията в отговора си до арх. Ненов.

В един от съставените 5 акта се касае за установено нарушение във връзка с отменен мълчалив отказ на главния архитект за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж.

В два от случаите става въпрос за установени нарушения във връзка с отменени разрешения за строеж, издадени незаконосъобразно, без правно основание за извършване на строителство в чужд имот.

Останалите два акта са за издадени разрешение за строеж и акт за узаконяване, в несъответствие с предвижданията на действащия подробен устройствен план (ПУП).

Пред Дарик арх. Николай Ненов сподели, че все още не се е запознал с отговора на Строителния контрол.

„Чакам да получа персонален отговор от министъра, а не от ДНСК“, заяви варненецът.

Строители.бг

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: