pixel

Енергийната ефективност мина на първо четене в парламента

енергийна ефективност

Източник: 24chasa.bg

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за енергийната ефективност. С тях  в българското законодателство се пренасят разпоредбите на Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите.

Директивата въвежда мерки, определящи изисквания за публичния сектор, както по отношение на реновирането на сградите в този сектор, така и на високи стандарти за енергийна ефективност при изграждането на сгради с близко до нулево потребление на енергия.

Ще бъде изготвен Национален план за увеличаване броя на сградите с близко до нулево потребление на енергия. Въвеждат се сертификати за проектни енергийни характеристики; енергийно сертифициране на сгради в експлоатация и обособени части от сгради. Създава се система за независим контрол на сертификатите за енергийни характеристики и докладите от инспекциите.

Енергийното сертифициране на сгради в експлоатация и обособени части от сгради за техните енергийни характеристики ще се извършва за всички сгради за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 500 квадратни метра. От 9 юли 2015 г. посоченият праг за издаване на сертификат намалява на 250 квадратни метра.

При продажба или при отдаване под наем на сграда или на обособени части от сграда продавачът/наемодателят предоставя на купувача сертификата за енергийни характеристики на сградата.

Предвижданата система за независим контрол на сертификатите за енергийни характеристики ще подлага на проверка всички издадени сертификати за енергийни характеристики през съответната година.

Ще се потърсят възможности за финансиране изпълнението на проектозакона със средства по европейските програми и/или други източници. Ще бъдат обследвани и сертифицирани 10 985 сгради.

Според Рамадан Аталай от ДПС тази разпоредба ще доведе единствено до увеличаване на нормативно-признатите разходи, но не и до повишаване на енергийната ефективност.

Румен Данев от ГЕРБ посочи, че в дългосрочен план промените ще доведат до намаляване на разходите в държавния бюджет.

Павел Шопов от „Атака“ обясни, че законът е лобистки и партията му няма да го подкрепи. По думите му той ще създаде нов механизъм за насочване на едни пари, които идват от ЕС към определени фирми.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: