pixel

Едва една трета от депото в Кърджали е построено

кърджали

Източник: vestnikstroitel.bg

Едва 29 процента от заложените в допълнението към договора дейности са изпълнени по изграждането на Регионалния център за управление на отпадъците в Кърджали. Тази информация бе огласена днес на проведения в родопския град Регионален съвет за развитие на Южен централен район. Според информация на МОСВ, изнесена от Апостол Милев – началник отдел „Изпълнение на проекти“, финансовото изпълнение по договора по ИСПА е 49 процента.

Стана ясно, че според Адендум № 1, подписан към договора, дейностите по изпълнение на проекта трябва да приключат през април следващата година. Въпреки кратките срокове и оставащата много работа, експертите от МОСВ изразиха убеденост, че проекта ще бъде изпълнен в срок.

По думите на Апостол Милев в процес на изграждане е сградата на КПП, общинския пункт за разделно събиране на отпадъците и административната сграда. В претоварните станции в Ардино и в Ивайловград работите по изгребване на отпадъците и транспортирането им до депо Кърджали са приключили. При претоварна станция са извършени земно изкупните работи и подравняването на площадките. Строителните дейности по изграждане на претоварните станции в Джебел, Момчилград и Черноочене са прекратени поради решение за оптимизация на проекта. Самата оптимизация предвижда още замяна на административните сгради на оставащите пречиствателни станции с готови офис контейнери, изваждане на инсталациите за сортиране и компостиране и отпадане на част от контейнерите за разделно събиране.

Оптимизираният проект трябва да бъде приключен до 18 април 2013 година според допълнението към договора по ИСПА.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: