pixel

Център за безизкопни технологии ще бъде открит в Казанлък

безизкопни технологии

Източник: publics.bg

Европейски център за развитие на безизкопни технологии за рехабилитация на тръбопроводи ще бъде създаден в Казанлък. Място, на което да бъде изграден, е отредено територията на Професионална гимназия „Иван Хаджиенов“ в града, където се подготвят технически кадри от ранна възраст.

Така специалистите ще имат по-лесен достъп до професионалисти в областта на безизкопните технологии и ще се стимулира практическото прилагане на научни знания, обясняват от „Строителна механизация“ АД, която е основна организация, участник в дружеството „Технологичен център за разработки в безизкопните технологии“ (ТЦРБТ). То е бенефициент по проекта, а в него влизат още Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) и Община Казанлък.

Технологичният център се фокусира върху развитието на екологични технологии като цяло, в които влизат и безизкопните. Проектът е  представен на Международното общество по безизкопни технологии (International Society for Trenchless Technology – ISTT) и е срещнал одобрението на Самюел Ариаратнам, председател на сдружението.

Името на проекта е „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове“. Безвъзмездното финансиране ще бъде осигурено по ОП „Конкурентоспособност“ и Европейския фонд за регионално развитие.

Договорът  за безвъзмездното финансиране ще бъде връчен лично от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев в петък. Срок за изпълнение на проекта не е опоменат, но предвид, че средствата са осигурени от програмния период 2007-2013, то парите трябва да бъдат усвоени до  края на 2015.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: