pixel

Държавата набира оферти за ускорена газификация

газификация

Източник: publics.bg

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) набира оферти за изготвяне на Национална програма за ускорена газификация на Република България до 2020 година. Изготвянето й е в отговор на приетата от Народното събрание енергийна стратегия, става ясно от страницата на Агенция по обществени поръчки.

До 3 януари потенциалните кандидати трябва да са предали документацията. Индикативната стойност на услугата е 50 хил. лв. За да бъдат допуснати до участие, потенциалните кандидати трябва да имат опит в изпълнението на подобни дейности през последните 3 години.

Целта на Програмата е да бъде ускорена газификацията в страната така, че до 2020 година да бъдат покрити 30% от населението на страната. Изпълнителят следва да съблюдава наличния потенциял за развитие. В това число влизат:

– устойчив ръст на потреблението на природен газ в бита и възможностите за заместване на електрическа енергия за отопление. Според МИЕТ така ще се постигне трикратно спестяване на първична енергия;
– създаване на комбинирана система от стимули за потребителите на природен газ;
– създаване на законодателни и регулаторни условия за развитие на газовата инфраструктура;
– развитие на пазара на енергийни услуги;
– подобряване атрактивността на газифицираните райони, което може да доведе до нови икономически дейности;
– принос към изпълнение на националните цели за енергийни спестявания до 2020 г. и намаляване на парниковите газове в двата сегмента – схемата за търговия с емисии и в секторите извън нея.

Финансирането е осигурено от републиканския бюджет.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: