Биоразнообразен покрив спестява разходи за енергия

Zinco

В търсене на решение за обновяване на покривната площ от около 235 м² на Клуба за кънки на лед и тенис в Карлсруе, беше избран зелен покрив, защото в допълнение към красивия външен вид той предлага и други предимства – удължаване на живота на покрива чрез защита на строителната тъкан, топлоизолация, звукоизолация, свързване на фин прах и замърсители и др.

Освен това има и екологични ползи, особено след като сътрудничеството със специализираната компания Zinco доведе до първия зелен покрив в Карлсруе, който предлага огромно богатство от растителни и животински видове. Соларните модули върху стария покрив също трябваше да получат своето място сред озеленяването.

След демонтирането на соларните термомодули първото нещо, което покривът получи, беше допълнителна изолация, последвана от висококачествено устойчиво на корени уплътнение с подложки за защита и съхранение SSM 45. След това е поставен елементът за отводняване и съхранение на вода Floradrain FD 25 като основна част от структурата на системата Zinco. Той съхранява дъждовната вода в горните си корита и безопасно отвежда излишната вода към водосточни тръби от долната страна. Филтърът на системата SF е използван за покриване на дренажния слой, така че да не проникват фини частици от горния слой на субстрата.

Zinco

Проектният план предвижда различни площи за засаждане с височина на субстрата от 10 до 30 см, който се нанася с помощта на кран, а след това се моделира пейзажа на покрива. Именно тези насипи, върху които е положена системната почва Lavender Heath с по-високо съдържание на хумус, позволяват по-голямо растително разнообразие. Изборът на растения се основава на значението им като храна за насекоми и птици.

Широката гама от модули допълва засаждането, така че насекомите, пеперудите и птиците да намират не само храна, но и подходящи за видовете места за гнездене и отдих. Поради това бяха реализирани няколко зони, свободни от растителност, като участъци с пясък, пластове от едър чакъл, каменни могили и мъртва дървесина. Биоразнообразният покрив включва и малка водна площ, която служи за водопой на птиците и насекомите. Не на последно място са монтирани и две приспособления за гнездене на насекоми.

За защита от падане на покрива бяха разположени общо пет устройства Fallnet SR с фиксирана единична точка на закрепване. Те са разположени върху дренажния слой и се поддържат от баласта на субстрата.

Снимки: Zinco

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: