Бързи доставки до 24 часа от Аустротерм

Аустротерм

Ние в Аустротерм знаем, че времето на всички е ценно, особено на строителния обект. Само когато материалите пристигат навреме, работата може да върви бързо и безпроблемно. Затова нашите служители работят усилено, за да получи всеки един клиент необходимите му изолационни материали, както и да се спазват желаните срокове на доставка.

Нашите условия:

Аустротерм извършва доставки със собствени и наети камиони. Камионите, с които разполагаме, са с капацитет 70-80 m³ и обслужват предимно по-близки разстояния. Във всички останали случаи се наемат външни фирми, които да доставят поръчаните стоки.

austrotherm

Доставка до обект:
– при подаване на заявка е необходимо да се посочат точен адрес за доставка, както и телефон на лицето, което ще приема стоката, за да се уточнят предварително времето на доставка и условията за достъп до обекта;
– в случай, че достъпът до обекта налага специални изисквания към камионите (по-къси, по-ниски, със или без ремарке), то те трябва да бъдат предварително съобщени, за да се спазят вече уговорените срокове за доставка;
– рекламации относно дефектна стока или разлика в количеството трябва да бъдат съобщени веднага и отбелязани върху експедиционната бележка (товарителница).

Аустротерм

Срокове на доставка: в рамките на 24 часа.

Прочетете също: