pixel

Балканстрой АД ще строи сглобяемите къщи в Перник

Перник

Източник: vestnikstroitel.bg

На второто си заседание Националният обществен съвет за управление на средствата, набрани по кампанията на БЧК за останалите без дом след земетресението жители на област Перник, избра изпълнител за изграждането на сглобяеми къщи, съобщиха от БЧК.

Отворени бяха подадените до крайния срок 14 оферти и съобразно техническите изисквания в поканата до класиране бяха допуснати 4 от кандидатствалите фирми. От тях, по критерий най-ниска цена, Общественият съвет избра за изпълнител фирма Балканстрой АД.

Общественият съвет възложи на ръководството на БЧК да пристъпи към сключване на договор с фирма Балканстрой АД за изграждането на първите къщи, предложени от Областния обществен съвет на Перник.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: