pixel

Имотите от „НАТУРА 2000“ са изключени от търговете с бонове

натура 2000

Източник: cross.bg

Всички имоти, за които имаме информация, че попадат в общоевропейската мрежа за защитени територии „НАТУРА 2000”, са извадени от търговете за земя, която може да се купи с поименни компенсационни бонове. Това обяви министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов след среща с представители на Коалиция „За да остане природа в България“. Той допълни, че ако се получи информация от Министерството на околната среда за други имоти, които са част от европейската мрежа, министерството поема ангажимент да не се променя предназначението и начина им на трайно ползване.

След направени проверки, МЗХ извади около 50 хил. дка от търговете. Това са близо 70 ливади и пасища, попадащи в „НАТУРА 2000”, и 6 защитени местности, за които е установено, че са публична държавна собственост.

Срокът за приемане на заявления за участие в търговете приключи миналата седмица. Приети са общо 608 заявления за 115 хил. дка. Най-много заявления са подадени в Кърджали – 203, поради най-голямата обща площ за продажба – 15 500 дка. Със заповеди на директорите на Областните дирекции вече са определени тръжните комисии, разглеждащи постъпилите документи. Те имат петнайсет дни за разглеждане на предложенията.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: