pixel

България кандидатства с проекта София-Калотина по механизма Свързана Европа

magistrala

България ще кандидатства с проект за изграждането на магистралата София – Калотина по механизма „Свързана Европа“. Това съобщи за Investor.bg председателят на Агенция „Пътна инфраструктура“ Лазар Лазаров. Той заяви, че са налице пълната документация за проекта, както и необходимите анализи.

Днес Европейската комисия отвори втора покана за проекти по механизма с общо бюджет над 7,6 млрд. евро. Средствата са за инвестиции в основни транспортни проекти. От тези средства 6,5 млрд. евро са предназначени за държави, отговарящи на условията за допустимост по Кохезионния фонд – България, Гърция, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия и Чехия.

Механизмът за свързване на Европа има за цел да се преодолее недостигът на инвестиции на Стария континент. Наред с работата по проекти за водни или железопътни пътища е поставена целта да се насърчат растежът и създаването на работни места.

За да има взаимодействие с други приоритети, например единния цифров пазар, в тазгодишната покана за предложения се обръща специално внимание на новаторския транспорт.

В рамките на общия пакет (1,1 млрд. евро за ЕС-28) търсените проекти ще включват интелигентни транспортни системи или системи за управление на движението, като например системите ERTMS (железопътен транспорт), SESAR (въздух) или RIS (водни пътища), съобщава trud.bg.

С пакета за сближаване (6,5 млрд. евро за 15 държави членки) към тези приоритети ще бъдат добавени и проекти за ключова инфраструктура в областта на устойчивите видове транспорт, като например железопътен и вътрешни водни пътища. Това е част от приоритета да бъде създаден енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика в областта на климата, се казва в съобщението на Еврокомисията.

Подкрепата ще бъде предоставена на конкурентни начала под формата на съфинансиране от ЕС след оценка и подбор.

Срокът за представяне на предложения е 16 февруари 2016 г.

Резултатът от поканите за предложения ще бъде публикуван до лятото на 2016 г.

Строители.бг

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: