България излиза от проекта „Бургас-Александруполис”

 Бургас – Александруполис

Източник: vestnikstroitel.bg

Министерският съвет предлага на Народното събрание да денонсира споразумението между правителствата на България, Гърция и Русия за сътрудничество в строителството и експлоатацията на петролопровода Бургас – Александруполис. Това става след като изтече направеното от страната ни преди година предложение за прекратяване действието на документа по взаимно съгласие.

Решението е взето във връзка със заключенията, направени през първия етап на работата на Международната проектна компания – фазата на разработка на проекта. Съгласно анализите, петролопроводът не може да бъде реализиран при условията, уговорени в сключеното през 2007 г. споразумение. Предвид това обстоятелство, България предприема съответните действия по прекратяване участието на страната ни в проекта.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: